КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ, ЗАБРУДНЕНИХ СКИДАМИ СТІЧНИХ ВОД АЕРОПОРТУ

Г. М. Франчук, С. М. Маджд, А. В. Бондарук

Анотація


Стан природо-територіальних комплексів поблизу підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки надзвичайно критичний. Основним джерелом забруднення довкілля є скидистічних вод авіапідприємств. Природні води, забруднені важкими металами, не рекомендують використовувати для господарсько-побутових потреб, виробничо-технічних процесів, потреб рибного і сільського господарства. При цьому, надзвичайно важливі відомості про їх концентрацію не тільки в водній товщі, але й в донних відкладах, які часто являються одним із місць їх накопичення і захоронення. Тому наші дослідження були спрямовані на здійснення оцінки якості поверхневих вод поблизу підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки на прикладі річки Нивки, в яку скидаються стічні води аеропорту «Київ» в мікрорайоні Києва Жуляни. В статті проведено порівняння різних методик оцінки якості водойм та аналіз їх результатів. У даній статті наводились методики : індексу забруднення води, знаходження сумарного показника забруднення, проведення комплексної оцінки якості води.


Ключові слова


поверхневі води; забруднення; оцінка якості; важкі метали; методики оцінювання якості води; аеропорт; стічні води; річка Нивка

Посилання


Гандзюра В. П. Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища важкими металами / В. П. Гандзюра. — К. : ВГЛ «Обрії», 2002. — 248 с.

Хімко Р. В. Малі річки. Дослідження, охоро-на, відновлення / Р. В. Хімко, О. І. Мережко, Р. В. Бабко. — К. : Ін-т екології, 2003. — 378 с.

Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля : навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чун-дак, О. Ю. Сухарева. — К., 2006. — 394 c.

Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія. Геохіміч-ний аспект: навч. посіб. / В. М. Гуцуляк. — 2-ге вид. — Ч. : ТОВ «Наші книги», 2010. — 312 с.

Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод / С. І. Сніжко. — К., 2001. — 264 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ