ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА В ПУБЛІКАЦІЯХ ОФІЦІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н.В. Боруль

Анотація


Розглянуто накопичену протягом двадцятип’ятирічного періоду й опубліковану в двох офіційних періодичних виданнях досліджуваного району, інформацію з проблем, викликаних Чорнобильською катастрофою. Проаналізовано наслідки Чорнобильської катастрофи для населення Дубровицького району Рівненської області через систематизацію їх по блоках, які відображають основні проблеми, спричинені катастрофою. Враховуючи значний суспільно-політичний резонанс проблем, зумовлених Чорнобильською катастрофою, в першому блоці проведено аналіз публікацій, в яких висвітлюються суспільно-політичні аспекти проблем післячорнобильського періоду для населення досліджуваного району. В другому блоці розглядаються публікації з чорнобильської проблематики, пов’язані з екологічними наслідками Чорнобильської катастрофи для Дубровицького району Рівненської області.
У третьому блоці аналізуються публікації, присвячені стану здоров’я постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення досліджуваного району.


Ключові слова


Чорнобильська катастрофа; радіоактивне забруднення; радіаційна обстановка; доза опромінення; цезій; гамма-фон; стан здоров’я населення; захворюваність

Посилання


Гузенко Т. А. Екологічна проблематика як актуальний тренд сучасних соціальних комунікацій / Т. А. Гузенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. — 2011. — Т. 24 (63) — № 4, Ч. 1. — С. 32–36.

Александров П. Соціальні страхи у дзеркалі ЗМІ / П. Александров // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. — 2011. — № 35. — С. 270–276.

Малик Ю. О. Сучасні екологічні проблеми і шляхи їх вирішення / Ю. О. Малик, Н. Ю. Голець, Я. М. Захарко, І. М. Петрушка // Вісник національ-ного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — 2011. — № 700. — С. 244–246.

Замула І. В. Економіко-екологічна проблематика: огляд і аналіз / І. В. Замула // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2009. — № 2 (14). — С. 64–72.

Бєляков О. О. Екологічна проблематика в засобах масової комунікації / О. О. Бєляков. — К: ВПЦ «Київський університет». — 2003. — 185 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ