ДЕКОМПОЗИЦІЯ МЕРЕЖІ АВІАМАРШРУТІВ

Г. М. Юн, К. В. Марінцева

Анотація


Розглянуто ресурсну оптимізацію циклічних процесів лінійного типу функціонування авіатранспортного комплексу. Розглянуто дві інтерпретації задачі максимізації «групової» продуктивності ресурсів. Визначено вектор, який є  планом розподілу ресурсу по операціях процесу, у тому випадку, якщо для виконання кожної операції потрібний спеціалізований ресурс забезпечення чи кошти на  його застосування.  Показано забезпечення доцільності плану розподілу спеціалізованого ресурсу авіатранспортного комплексу по різнорідних операціях процесу функціонування авіатранспортної інфраструктури.


Ключові слова


декомпозиція; мережа авіамаршрутів; аеропорт; авіакомпанія; хаб; затримка

Посилання


Landan Z. H., Margulies R. A. Interurban trans-portation system analysis / Z. H. Landan, R. A. Margu-lies // AIAA Paper. — № 1037. — 1969. — 6 p.

Исаев С. С. Трансформация территориальной организации международных пассажирских авиаперевозок в конце XX — начале XXI вв.: дис. к-та географ. наук: 25.00.24 / С. С. Исаев; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. — Москва, 2011. — 168 с.

Королькова М. А. Оптимизация сети авиали-ний на основе тензорной методологии [Текст]: дисс. ... к-та техн. наук : 05.22.14 / М. А. Королькова [Место защиты: Академия гражданской авиации]. — Санкт-Петербург, 2003. — 152 с.

Janić M. Air transport system analysis and mod-eling: Capacity, Quality of Services and Economics / Janić Milan. — Malaysia : Gordon and Breach Science Publishers, 2000. — 301p.

Patoskie J. D. System Wide Capacity Enhance-ment for the Future U.S. Airport Network: A New Generation of Hub and Route Optimisation Model, PhD Thesis. — Texas: Texas Tech. University, 1990. — 120 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ