БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ СИНТЕЗ БЕЗКОНФЛІКТНИХ ТРАЄКТОРІЙ ПОЛЬОТУ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ

Д. В. Васильєв

Анотація


Розглядається задача багатокритеріального синтезу траєкторій польоту для розв’язання конфліктної ситуації між повітряними кораблями. Критеріями оптимальності, які характеризують ефективність усунення конфлікту, є регулярність польотів, економічність польотів та складність маневрування. Розв’язання потенційного конфлікту розглядається як послідовний багатоетапний процес прийняття рішень у дискретні моменти часу, а повітряний корабель, який здійснює маневрування, розглядається як дискретна динамічна система. Розроблено метод послідовного синтезу безконфліктних просторово-часових траєкторій польоту із застосуванням багатокритеріального динамічного програмування. Наведено функціональні рівняння багатокритеріального динамічного програмування для прямої та оберненої процедури визначення множини парето-ефективних оцінок безконфліктних траєкторій польоту. Визначено процедуру вибору оптимальної траєкторії з множини парето-ефективних, яка базується на застосуванні методу згортання векторного критерію оптимальності.Ключові слова


безпека польотів; розв’язання конфліктної ситуації; багатокритеріальне динамічне програмування

Посилання


Bicchi A. On Optimal Cooperative Conflict Resolution for Air Traffic Management Systems / A. Bicchi, L. Pallottino // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. — 2000. — Vol. 1, No. 4. — P. 221–232.

Goodchild C., Vilaplana M.A., Elefante S. Co-operative Optimal Airborne Assurance in Free Flight Airspace // 3rd USA/Europe Air Traffic Management R&D Seminar, Napoli, 13–16 June, 2000.

Hu. J., Prandini M., Sastry S. Optimal Maneuver for Multiple Aircraft Conflict Resolution: A Braid Point of View // Proc. of the 39th IEEE conf. on decision and control. — Sydney. — 2000. — Vol. 4. — P. 4164–4169.

Richards A., How J. P. Aircraft Trajectory Planning with Collision Avoidance Using Mixed Integer Linear Programming // Proceedings of the 2002 American Control Conference, May 8–10, 2002. — Vol. 3. — P. 1936–1941.

CORA 2 Resolver Final Report. — EUROCONTROL, 2003. — 107 р.

Васильєв Д. В. Модель багатокритеріального вибору траєкторій маневрування при розв’язанні конфліктних ситуацій між літаками / Д. В. Васильєв // Системи обробки інформації. — Харків: ХУПС, 2013. — Вип. 4 (111). — С. 85–88.

Васильєв Д. В. Оптимізація розв’язання конфліктних ситуацій між повітряними кораблями з використанням методу динамічного програмування / Д. В. Васильєв // Проблеми інформатизації та управління. — 2010. — № 2 (30). — С. 46–51.

Харченко В. П. Розв’язання конфліктних си-туацій між повітряними кораблями маневруванням курсом польоту / В. П. Харченко, Д. В. Васильєв // Вісник НАУ. — 2011. — № 2 (47). — С. 15–20.

Васильєв Д. В. Застосування багатокритері-аль-ного динамічного програмування для оптимі-зації розв’язання конфліктних ситуацій між літаками / Д. В. Васильєв // ХI міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2013»: 21–23 травня 2013 р.: матеріали. — К. : НАУ, 2013. — Т.2. — С. 8.57–8.60.

Коган Д. И. Динамическое программирова-ние и дискретная многокритериальная оптимиза-ция: учеб. пособие / Д. И. Коган. — Н. Новгород: Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2005. — 260 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ