STRATEGIES FOR FUTURE DEVELOPMENT OF HUB AIRPORT IN UKRAINE

T. A. Akimova, T.V. Nadutenko, N. O. Moiseeva

Анотація


У цій статті сформульовані стратегії майбутнього розвитку вузлового аеропорту в Україні. Проблема розглядається з точки зору потенційних шляхів зростання українських аеропортів, які можуть забезпечити більшу кількість можливостей розвитку мережі, ефективне та якісне виконання завдань зі значним зниженням економічних витрат. Оцінка проблеми забезпечує чітке уявлення про необхідність в зазначенні  функціональної ролі кожного аеропорту в Україні , адже це дає можливість звернути увагу на ті стратегії, які в процесі поширення основних національних аеропортів можуть бути реалізовані шляхом створення вузлового аеропорту або авіаційного логістичного центру на базі вантажного вузла.  Основною метою даного дослідження є аналіз переваг та недоліків розвитку майбутнього аеропорту на основі національної транспортної системи. Мета тематичного вивчення полягає у проведені досліджень в галузі розвитку майбутнього аеропорту , який може включати створення і розширення не тільки постійних, але також гнучких логістичних мереж одночасно з незалежною системою перевезень на повітряному транспорті. Згідно з аналізом,Україна має потенціал на реалізацію обох стратегій.


Ключові слова


міжнародний аеропорт; вузловий аеропорт; логістика; мережа

Посилання


Зима А. Г. Перспективи формування авіахабів в Україні / А. Г. Зима, І. І. Лисиціна. — [Елект-ронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/bi/2010_10/64-68.pdf.

Акімова Т. А. Аналіз рівня конкурентоспроможності українських аеропортів на ринку аеропортових послуг / Т. А. Акімова // Зб. наук. пр. Державного економіко-технологічного університету транспорту. — Вип. 14 (серія «Економіка і уп-равління»). — К. : ДЕТУТ. — 2009. — С. 130–136.

Акімова Т. А. Аеротрополіс як нова концепція розвитку аеропортів-міст / Т. А. Акімова, О. О. Кізюн // Зб. матеріалів VIIІ наук.-прак. конф. «Проблеми організації авіаційних перевезень та застосування авіації в галузях економіки» (Київ, 25 листопада 2011 р.). — НАУ. — 2011. — С. 84–86.

Довбаш М. О. Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук. / М. О. Довбаш. — Львів, 2006. — 27 с.

Гармаш О. М. Механізм формування міжнародного транспортно-логістичного центру: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук / О. М. Гармаш. — К., 2009. — 22 с.

Григорак М. Ю. Логістична інфраструктура: конспект лекцій / М. Ю. Григорак, Л .В. Костюченко, Е. Е. Соколова. — М. : Автограф, 2010. — 190 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ