УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ

С.В. Бойченко, Г.М. Франчук, С.М. Маджд, О.О. Вовк, А.В. Яковлєва

Анотація


Досліджено вплив авіатранспортних підприємств на стан поверхневих вод поблизу аеропорту «Київ», заводу №410 цивільної авіації та прилеглих до них територій. Проведено аналіз сучасного стану очисних споруд та здійснено оцінку ефективності очищення стічних вод авіапідприємств від нафтопродуктів. Удосконалено технологічну схему очистки стічних вод виробничих авіатранспортних процесів від нафтопродуктів.

Ключові слова


екологічна безпека авіапідприємств; захист довкілля; забруднення; авіатранспортні процеси; нафтопродукти; стічні води; очисні споруди

Посилання


May M. British Library Direct /May M. 2006, vol 10 numb 2.P. 117–128.

Реальная угроза экологии / Н. Д. Матюх // Новости аэронавигации. – Латвия, 2004. – №4. – С.2.

Заботливый аэропорт / О. Г. Бондар // Новости аэронавигации. – Латвия, 2005. – №2. – C. 8.

Penner J. Aviation and the Glodal Atmosphere A Special Report of the Intergovernmental panel on Climate Change / J. Penner, D Lister, D. Griggs, J. Dokken // Denmark, 2005. –270 p.

Бойченко С. В. Моторные топлива и масла для современной техники. / С. В. Бойченко, С. В. Иванов, В. Г. Бурлака – К. : НАУ, 2005. – 216 с.

Пилипенко О. В. Факторно-регресійний аналіз ікробіологічної активності ґрунтів на територіях прилеглих до аеропортів / О. В. Пилипенко, Л. В. Ласкава О. Ю. Драч, Т. В. Михалевська // АВІА–2004 : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2004. – С. 44.18–44.19.

Василенко О.А. Раціональне використання та охорона водних ресурсів: Навчальний посібник / О.А. Василенко, Л.Л., Литвиненко, О.М. Квартенко. – Рівне: НУВП, 2007. –246 с.

S. Boychenko. Ecologicol aspect of use of hydrocardon fuels / S. Boychenko, J. Kobylyansky, S. Lutyj // Ecological chemistry and engineering. – 2009. – T. 11. – Nr S 1. – P. 9–13.

Огняник М. С. Забруднення підземного середовища легкими нафтопродуктами та визначення захисних властивостей зони аерації / М. С. Огняник, Н. К. Парамонова, А. Л. Брикс та ін. – К. : Тов-во "Знання" України, 2000. – 68 с.

Кендзіор З. Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення : дис. канд. техн. наук : 05.13.06 / Здзіслав Кендзіор. – Л., 2004. – 151 с.

Бойко О. В. Малі річки Києва / О. В. Бойко, В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. – №4. – С. 4–10.

Хороманська О. Г. Шляхи нормативно-правового забезпечення цивільної авіації України / О.Г.Хороманська – К., 1999. – 26 с.

Величко О. М. Контроль забруднення довкілля: навч. посіб. / О. М. Величко, Д. В. Зеркалов. – К. : Основа, 2002. – 255 c.

Жовинський Е. Я. Важкі метали у грунтах заповідних зон України / Е. Я. Жовинський, І. В. Кураєва та ін. – К.: Логос, 2005. – 104 c.

Оксиюк О.П. Биоплато и его применение на каналах /О.П. Оксиюк, Г. Н. Олейник // Гидротехника и мелиорация. – 1990. – №8. – С.66 –70.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ