БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА БАЗОВИХ ВИЗНАЧЕНЬ ГАЛУЗІ

О. Юдін

Анотація


У статті проведено аналіз нормативно-правового забезпечення та розглянуто базові питання терміно­логії і визначень галузі інформаційної безпеки держави. Досліджено історично-правові етапи створення нормативної бази інформаційних технологій та їх безпеки.


Ключові слова


інформаційна безпека; нормативно-правове забезпечення; інформаційно-комунікаційні системи та мережі

Посилання


Про телекомунікації: Закон України: від 18.11.2003 № 1280-IV-ВР//ВВР. - 2003. - №12. - С. 155.

Про зв'язок: Закон України від 16.05.1995 № 161/95-ВР//ВВР. - 1995. - №20. - С. 144.

Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 81/94-ВР//ВВР. - 1994. - № 31. - С. 287.

Концепція розвитку зв'язку України до 2010 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2238. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2238-99-%DO%BF.

Концепція розвитку телекомунікацій в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 316 -р. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/316-2006-%D1%80.

Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України: Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV-BP//BBP. - 2006. - №30. - С. 258.

Про Національну систему конфіденційного зв'язку: Закон України від 10.01.2002 № 2919-ІІІ-ВР//ВВР. - 2002. - №15. - С. 103.

Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 05.07.1994 №81/94-ВР//ВВР. - 1994. - №31. - С. 287.

Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 1.1-003-99. - [Чинний від 1999.04.28]. - К.: ДСТЗІ СБУ, 1999. - №22. - (Нормативний документ системи технічного захисту інформації).

Мардер Н. С. Современные телекомуникации / Н.С. Мардер. - М.: ИРИАС, 2006. - 384с.

Юдін О. К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забеспечення : підручник. - К.: Вид-во Видавництво Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2011.-640с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ