СИСТЕМА ВІДПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИК НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

В.С. Єременко, А.В. Переїденко

Анотація


У статті розглянуто процес реалізації автоматичної системи обробки й аналізу даних неруйнівного контролю з використанням середовища розробки LabVIEW 8.5. Система може бути використана для визначення основних параметрів сигналів та для обчислення достовірності контролю.

Ключові слова


авіація; методика неруйнівного контролю; програмне забезпечення; MatchCAD; аналогово-цифрове перетворення; амплітуда

Посилання


Клименко С.М., Михайленко В.І., Сарафанкж Б.М. Алгоритм мікропроцесорної обробки результатів ультразвукового контролю// Матеріали 4-ої Національної науково-технічної конференції і виставки «Неруйнівний контроль та технічна діагностика». — Київ, 2003. — С. 273 — 276.

Еременко В.С., Овсянкин А.М., Бохенко А.В. Повышение информативности акустического контроля конструкций из полимерных композиционных материалов. // Физические методы и способы контроля сред, материалов, и изделий

(серия); вып. 11: «Электромагнитный, ультразвуковой и оптический неразрушающий контроль». —Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, 2006. — С. 56 — 59.

Суранов А.Я. LabVIEW 8.20: Справочник по функциям / А.Я. Суранов. — М.: ДМК пресс, 2007. — 536 с.

Евдокимов Ю.К.. LabVIEW для радиоин-женера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW / Ю.К. Евдоки-мов, В.Р. Линдваль, Г.И. Щербаков. — М.: ДМК

Пресс, 2007. — 400 с.

Ермолов И.Н. Неразрушающий контроль. справ.: В 7 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. — Т. 3: Ультразвуковой контроль / И.Н. Ермолов,Ю.В. Ланге. — М.: Машиностроение, 2004. — 864 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ