ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ НА БАЗІ АВІАЦІЙНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ «OPEN JAW»

Д.О. Бугайко, А.В. Чепурна

Анотація


У статті розглянуто класифікацію методів підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній, визначено місце взаємодії авіакомпаній з перевізниками інших видів транспорту, запропоновано алгоритм побудови співробітництва з ними, який базується на типі авіаційного перевезення «Open Jaw», розглянуто основні переваги й недоліки цього методу.

Ключові слова


авіаційне перевезення «OPEN JAW»; види транспорту; авіакомпанія; тарифна політика авіакомпаній; конкуренто-спроможність авіакомпаній

Посилання


Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в условиях рынка / Е.В. Костромина. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: НОУ ВКШ «Авиабиз-нес», 2005. — 344 с.

Бугайко Д.О. Вплив процесів глобалізації на авіаційно-транспортну галузь України // Зб. наук. праць «Проблеми системного підходу в економіці». — К.: НАУ, 2004. — № 9 — С. 26—34.

Полянская Н.Е. Организация коммерческой работы на воздушном транспорте: Монографія / Н.Е. Полянская. — К.: НАУ, 2004. — 320 с.

Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) України на середньост-роковий період та до 2020 року.

Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины: Монографія / Ю.Ф. Кулаев. — К.: Феникс, 2004. — 667 с.

Щелкунов В.И. Механизм регулирования коммерческой деятельности авиакомпаний Украины: Монографія / В.И. Щелкунов, С.А. Переверзева. — К. : Наук. думка, 2006. — 304 с.

Гречникова М.И. Расчет пассажирских тарифов на международные перевозки и правила оформления билетов: науч. пособ. / М.И. Гречникова. — М.: НОУ ВКШ «Авиабизнес», 1999. — 105 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ