ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ПРОЦЕДУР ШИФРУВАННЯ ТА СТИСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

О. Юдін, К. Курінь

Анотація


Проведено аналіз залежності ефективності методів захисту інформації від статистичних характеристик вихідних повідомлень. Розглянуто ентропійні характеристики повідомлень: умовні ентропії відкритого тексту відносно шифротексту, які характеризують ненадійність криптосистеми; ентропії нестиснених повідомлень, які визначають їх надмірність. Створено математичну модель процедури дослідження впливу комбінування процедур стиснення та шифрування на стійкість відкритого тексту та ступінь стиснення. Сформовану модель реалізовано програмно засобами Cryptool та Mathcad. Проведе-но розрахунок статистичних характеристик вихідних та модифікованих текстів.


Ключові слова


шифрування даних; стиснення даних; ентропія; умовні ентропії

Посилання


Столингс Вильям. Криптография и защита сетей: принципы и практика. — 2-е изд. / Вильям Столингс. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 672 с.

Бабаш А. В. Криптография: аспекты защиты / А. В. Бабаш, Г. П. Шанкин. — М. : ЖСОЛОН-Р, 2002. — 512 с.

Юдін О. К. Кодування в інформаційно-комунікаційних мережах: монографія. — К. : НАУ, 2007. — 308 с.

Селомон Д. Стиснення даних, зображень і звуку / Д. Селомон. — М. :Техносфера, 2006. — 386 с.

Коробейников А. Г. Математические основы криптологии: учеб. пособ. / А. Г. Коробейников, Ю. А. Гатчин. — СПб. : СПб.ГУИТМО, 2004. — 106 с.

Петров А. А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты / А. А. Петров. — М. : ДМК, 2000. — 448 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ