МОДЕЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

О. Кучер, П. Власенко

Анотація


Розглянуто модель експлуатаційної надійності повітряних суден авіакомпанії. Запропоновано програму управління надійністю авіакомпанії. Розглянуто основні системи програми управління надійністю — збору даних, аналізу даних, робочих стандартів, коригувальних дій, відображення даних. Наведено схему процесу визначення стану надійності повітряних суден, агрегатів та технічної готовності до польоту. Подано графіки і таблиці оцінки та аналізу стану надійності авіаційної техніки.

Ключові слова


експлуатаційна надійність; програма надійності; програма технічного обслуговування; по-казники надійності; показники технічної готовності до польоту

Посилання


Кучер О. Г. Контроль та аналіз стану надій-ності систем і агрегатів повітряних суден в експлу-атації / О. Г. Кучер, П. О. Власенко // Наукоємні технології. — 2010. — № 3. — 2009. — С. 20—28.

Кучер О. Г. Управління надійністю парку по-вітряних суден авіакомпанії / О. Г. Кучер, П. О. Вла-сенко // Авиационно-космическая техника и техно-логия. — 2009. — № 4(61). — С. 88—95.

Кучер О. Г. Забезпечення льотної придатнос-ті повітряних суден авіакомпанії / О. Г. Кучер, П. О. Власенко // Наукоємні технології. — 2010. — № 3. — 2009. — С. 20—28.

Автоматизированная система контроля надежности парка воздушных судов авиакомпании «АЭРОСВИТ». Руководство пользователя / науч. рук. А. Г. Кучер; отв. исп. А. С. Якушенко, исп. П. А. Власенко, А. Ю. Сухоруков. — К. : НАУ, 2008. — 167 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ