ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЇ

О. Г. Кучер, П. О. Власенко

Анотація


Розглянуто основні принципи керування якістю роботи авіакомпанії. Проаналізовано методи контролю якості. Наведено формули для розрахунку якості роботи працівників Центру технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки. Запропоновано оцінювання якості виконання важких форм технічного обслуговування.

Ключові слова


повітряне судно; авіакомпанія; аеропорт; авіаційна техніка; технічне обслуговування; льотна придатність; безпека польотів

Посилання


Автоматизированная система контро-ля надежности парка воздушных судов авиа-компании «АЭРОСВИТ». Руководство поль-зователя / науч. рук. А. Г. Кучер, отв. исп.

А. С. Якушенко, исп. П. А. Власенко, А. Ю. Сухору-ков. — К. : НАУ, 2008. — 167 с.

Кучер О. Г. Управління надійністю парку по-вітряних суден авіакомпанії / О. Г. Кучер, П. О. Власенко // Авиационно-космическая техника и технология. — 2009. — № 4(61). — С. 88—95.

Международный стандарт ИСО 9002-94. Мо-дель обеспечения качества при производстве, мон-таже и обслуживании. — М. : ИПК издательство стандартов, 1996 — 44 с.

Руководство по производству. Книга 9. Орга-низация технического обслуживания. (МОЕ) Ут-

верждено приказом Авиакомпании от 16.02.2006 № 572. Введено в действие с 20.07.2006. — 478 с.

Руководство по производству. Книга 10. Управление техническим обслуживанием ВС (МОЕ). Утверждено приказом Авиаком-пании от 05.09.2007 № 572. Введено в дейст-вие с 19.09.2007. — 480 с.

Управление качеством: учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягу-дин и др. — М. : ЮНИТИ, 1998. — 268 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ