СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОКСИЧНОСТІ СНІГОВОГО ПОКРИВУ НА ТЕРИТОРІЯХ ПОБЛИЗУ ПІДПРИЄМСТВ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

С. М. Маджд, Г. М. Франчук, В. А. Гроза

Анотація


Наведено схему моніторингу стану снігового покриву в межах аеропорту «Київ». Методами багатофакторного статистичного аналізу досліджено вплив підприємств з експлуатації та ремонту авіаційної техніки на стан снігового покриву в межах діяльності аеропорту «Київ». Визначено найбільш впливові чинники, оцінено їх сумарний ефект на стан снігового покриву.

Ключові слова


екологічна безпека авіапідприємств; захист довкілля; забруднення; авіатранспортні процеси; важкі метали; нафтопродукти

Посилання


Величко О. М. Контроль забруднення довкілля:

навч. посіб. / О. М. Величко, Д. В. Зеркалов. — К. :

Основа, 2002. — 255 c.

Коніцула Т. Я. Аналіз впливу забруднення атмосферного повітря на населення Шевченківського району міста Києва/ Т. Я. Коніцула, Б. О. Горлицький, А. І. Ясулайтіс// Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: XII межд. науч.-практ. конф., 31 мая— 4 июня 2004 г. — Х., 2004. — С. 232—237.

Мунин А. Г. Экологическая характеристика

воздушного транспорта/ А. Г. Мунин. // Общероссийский научно-технический журнал. — М. : Машиностроение, 2008. — №7. С. 26—32.

Токарев В. Ф. Авиация и природа/ В. Ф. Токарев, В. М. Котляр. — М. : Транспорт, 1984. — 136 с.

Сердюк С. М. Екологічна оцінка забруднення важкими металами урбанізованих територій Дніпровсько-Дніпродзержинської агломерації: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.16 «Екологія» / С. М. Сердюк. — Дніп-ропетровськ, 2004. — 20 с.

Волошин І. М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу/ І. М. Волошин. — Л. : «Простір М», 1998. — 356 с.

Бахарєв В. С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного

повітря агломерації: автореф. дис. на здобуття наук,

ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.01 «Екологічна

безпека» / В. С. Бахарєв— Л., 2006. — 20 с.

Геохимия окружающей среды/ Ю. Е. Сает, Б.А. Ревич [и др. ]. — М.: Недра, 1990 — 335 с.

Баламцарашвіллі Г. М. Основи геохімії навколишнього середовища: навч.-метод. посіб. — К. :

КПІ, 1997. — 67 с.

Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД52.04.186-89. Государственный коми-тет СССР по гидрометеорологии. — М. : Гидрометеоиздат, 1991. — 693 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ