МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

М. М. Мітрахович, І. С. Герасимчук

Анотація


Розглянуто загальні методології комплексного аналізу енергоефективності підприємства. Наведено класифікацію та розрахунок основних показників ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємством, які дають змогу порівняти в просторі та часі ефективність структури споживання енергоносіїв.

Ключові слова


енергоефективність, підприємство, паливно-енергетичний ресурс, енергоменеджмент, цикл

Посилання


Ковалко М. П. Енергозбереження — пріори-тетний напрямок державної політики України // Відп. ред. А. К. Шидловський / М. П. Ковалко, С. П. Денисюк. — К. : УЕЗ, 1998. — 506 с.

Суходоля О. М. Енергоємність валового вну-трішнього продукту: тенденції та чинники впливу// зб. наук. пр. Національної академії державного уп-равління при Президентові України. — № 2, 2003 р.

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б. С. Стогнія. — К. : Академперіодика, 2006.

ДСТУ 2804-94 «Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та ви-значення»/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ