ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЇ

О. Г. Кучер, П. О. Власенко

Анотація


Проаналізовано основні питання і принципи підтримання та забезпечення льотної придатності повіт-ряних суден авіакомпанії. Розглянуто структуру державного регулювання льотною придатністю авіа-ційної техніки. Проаналізовано особливості експлуатації авіаційної техніки за ресурсом та за станом. Розроблено форми вхідної інформації, що забезпечують розв’язання задач контролю та аналізу стану надійності та безпеки польотів. Розглянуто питання використання інформації з надійності авіаційної техніки для забезпечення необхідного стану її льотної придатності.

Ключові слова


льотна придатність; повітряне судно; аеропорт; авіакомпанія; надійність польотів; сертифікат; звіт; дані; форма

Посилання


Безпека авіації /В. П. Бабак, В. П. Харченко, В. О. Максимов, О. Г. Кучер та ін.; за ред. В. П. Ба-бака. — К. : Техніка, 2004. — 585 с.

Документ ІКАО (Doc 9051-AN/896) «Техни-ческое руководство по летной годности».

Документ ІКАО (Doc 9642-AN/941) «Руко-водство по сохранению летной годности».

Документ ІКАО (Doc 9760-AN/967) «Руко-водство по летной годности».

Кучер О. Г. Управління надійністю парку по-вітряних суден України / О. Г. Кучер, П. О. Вла-сенко // Авиационно-космическая техника и техно-логия. — 2008. — № 7(54). — С. 125—132.

Кучер О. Г. Управління надійністю парку по-вітряних суден авіакомпанії / О. Г. Кучер, П. О. Вла-сенко // Авиационно-космическая техника и техно-логия. — 2009. — № 4(61). — С. 88—95.

Новожилов Г.В. Безопасность полета самоле-та. Концепция и технология / Г. В. Новожилов, М. С. Неймарк, Л. Г. Цесарский. — М. : Машино-строение, 2003. — 144 c.

Руководство по производству. Книга 10. Управление техническим обслуживанием ВС (МОЕ). Утверждено приказом Авиакомпании от 05.09.2007 № 572. Введено в действие с 19.09.2007.

Автоматизированная система контроля на-дежности парка воздушных судов авиакомпании «АЭРОСВИТ». Руководство пользователя / науч. рук. А. Г. Кучер, отв. исп. А. С. Якушенко, исп. П. А. Власенко , А. Ю. Сухоруков и др. — К. : НАУ, 2008. — 167 с.

Энциклопедия безопасности авиации / Н. С. Ку-лик, В. П. Харченко, М. Г. Луцкий, А. Г. Кучер и др.; под ред. Н. С. Кулика. — К. : Техніка, — 2008. — 1000 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ