Про вплив завад у сигналі глісадної радіомаякової системи на точність автоматичного заходу літака на посадку

Анатолій Васильович Полухін, Дарина Юріївна Закалата, Васіліос Ляховський

Анотація


Забезпечення безпеки польотів є актуальною, але й водночас складною проблемою. Її складність полягає в тому, що рівень безпеки польотів визначається багатьма чинниками, які проявляються на всіх етапах життєвого циклу авіаційної техніки. До основних чинників, які істотно впливають на рівень безпеки польотів, відносяться: стан авіаційної техніки (технічний чинник), правильність дій авіаційного персоналу (людський чинник), стан зовнішнього середовища, в якому відбувається експлуатація авіаційної техніки, та інші

Статистика свідчить, що близько 36% усіх катастроф на світовому авіаційному транспорті відбувається на етапах заходу на посадку і посадки. тому що вони характеризуються значними змінами швидкості, висоти, курсу літака, режимів роботи його двигунів, зміною конфігурації з польотної на посадкову в умовах психологічного тиску на екіпаж чиннику близькості землі і незначного запасу швидкості та дефіциту часу на аналіз ситуації і прийняття правильних рішень щодо управління літаком.

На рівень безпеки польотів у процесі заходу літака на посадку за сигналом глісадної радіомаякової системи, поруч з іншими технічними чинниками, впливає точність «захвату» глісади та точність руху по ній з погляду на те, що зазначений сигнал містить статичні та динамічні завади.

Для проведення дослідження впливу динамічних завад у сигналі глісадної радіомаякової системи на точність автоматичного заходу літака на посадку авторами статті розроблена цифрова математична модель динаміки польоту середньомагістрального літака, яка дозволяє дослідити процеси його стабілізації на заданій висоті кола при довипуску закрилків у посадкове положення перед входом у глісаду, «захвату» глісади та стабілізації літака на ній в умовах відсутності або дії завад у сигналі глісадної радіомаякової системи.

Проведено дослідження впливу на точність автоматичного заходу літака на посадку низькочастотних та високочастотних завад у сигналі глісадної радіомаякової системи максимальної, передбаченої нормативними документами, інтенсивності. Показано, що зазначені завади оказують незначний вплив на траєкторні параметри польоту літака, але викликають його «розкачування» за тангажем та вертикальним перевантаженням з амплітудами, які збільшуються по мірі наближення літака до глісадного радіомаяка, залишаючись в межах допустимих нормативними документами значень.

Ключові слова


безпека польотів; захід літака на посадку; глісада; завади

Посилання


Глобальный план обеспечения безопасности по-летов. Doc 10004. 2014–2016. Монреаль: ИКАО. 2014. 80 с. URL: http://www.medicine-avia.narod.ru/Normdoc/IKAO_Globplane_20142016.pdf (Дата звернення 15.11.2019).

Управление безопасностью полетов. При-ложение 19 к Конвенции о международной граж-данской авиации. Издание второе, июль 2016 года. Монреаль: ИКАО. 2016. 48 с. URL: http://caa.gov.by/uploads/files/ICAO-Pr19-ru-izd-2-2016.pdf (Дата звернення 15.11.2019).

Безопасность полетов: учебник для вузов. Р. В. Сакач, Б. В. Зубков, М. Ф. Давиденко и др.: под ред. Р. В. Сакача. Москва: Транспорт, 1989. 239 с.

Statistics. Causes of Fatal Accidents. Fatalities by Phase of Flight. URL: http://www.planecrashinfo. com/cause.htm (Last accessed 11.11.2019).

Авиационная электросвязь. Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации. Том I. Радионавигационные средства. Издание шестое (с поправками). Монреаль: ИКАО. 2006. 636 с. URL: http://www.aviadocs.net/icaodocs/annexes/an10_v1_cons_ru.pdf (Дата звернення 15.11.2019).

Михалев И. А., Окоемов Б. Н., Чикулаев И. С. Системы автоматической посадки. Москва: Машиностроение, 1975. 216 с.

ГОСТ 20058-80. Динамика полета летатель-ных аппаратов в атмосфере. Москва: Издательство Стандартов, 1980. 51 с.

Ярлыков М. С. Статистическая теория ра-дионавигации. Москва. Радио и связь. 1985. 344 с.

Бабич Я. О., Бочелюк А. О., Полухін А. В. Особливості заходу на посадку літака в режимах автоматичного та штурвального управління в умовах вертикального зсуву вітру. Проблеми інформатизації та управління. 2017. Вип. 4 (60). С. 98. DOI: 10.18372/2073-4751.4.12814.

Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы для эко-номистов и менеджеров. Москва: Финансы и ста-тистика, 2003. 352 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ