Імітаційне моделювання доступності телекомунікацій-них систем

Ірина Євгенівна Терентьєва

Анотація


Розглянуто телекомунікаційні системи із стійкими та повторювальними відмовами, основні параметри для визначення їхньої доступності. Запропоновано узагальнений алгоритм імітаційного моделювання випадкового процесу експлуатації та технічного обслуговування обладнання телекомунікаційної системи із використанням методу Монте-Карло. Проведено імітаційне моделювання процесу експлуатації та технічного обслуговування обладнання телекомунікаційної системи. Тривалість і кількість ітерацій обрано з урахуванням нескінченного інтервалу спостереження за випадковим процесом. Показано, що результати імітаційного моделювання мають високу збіжність статистичних та аналітичних результатів, отриманих під час математичного моделювання процесу експлуатації та технічного обслуговування обладнання телекомунікаційної системи при експоненційному розподілі напрацювання до відмови, відносне відхилення не перевищує 3%. Проілюстровано, що результати імітаційного моделювання показують наближення оцінки коефіцієнта готовності до його значенням, обчисленим за аналітичним виразом, зі збільшенням кількості реалізацій випадкового процесу експлуатації та технічного обслуговування обладнання телекомунікаційної системи. Запропонований у роботі алгоритм імітаційного моделювання може бути використано у випадку, коли складною є задача встановлення аналітичного взаємозв'язку між параметрами обладнання телекомунікаційної системи для визначення її доступності, а також для перевірки адекватності розроблених математичних моделей процесу експлуатації та технічного обслуговування сучасних телекомунікаційних систем та мереж.

Ключові слова


імітаційне моделювання; метод Монте-Карло; експлуатація та технічне обслуговування; коефіцієнт готовності; доступність телекомунікаційної системи; стійка відмова; повторювальна відмова; математична модель

Посилання


Документ SP-3-0092: (Стандарт TIA-942, редакция 7.0, февраль 2005). NY. 230c.

Ulansky V., Terentyeva I. Availability modeling of a digital electronic system with intermittent failures and continuous testing. Engineering Letters. 2017. V. 25. No. 2. P. 104-111.

Prasad V. B. Computer networks reliability evaluations and intermittent faults. 1990 IEEE 33th Midwest Symp on Circuits and Systems. Vol. 1. Calga-ry, Alta. 1990. pp. 327-330.

Prasad V. B. Digital systems with intermittent faults and Markovian models. 1992 IEEE 35th Mid-west Symp on Circuits and Systems. Vol. 1. Washing-ton, 1992. pp. 195-198.

Уланский В. В., Мачалин И. А., Стратегия технического обслуживания одноблочной системы с явными и скрытыми отказами. Математические машины и системы. Т. 3/4. 2007. С. 245-256.

Nakagava T. Maintenance theory of reliability. London: Springer, 2005. 269 p.

Nakagava T. Advanced reliability models and maintenance policies. London: Springer, 2008. 234 p.

Kranitis N., Merentitis A., Laoutaris N. Op-timal periodic testing of intermittent faults in embed-ded pipeline processor applications. 2006 IEEE De-sign, Automation and Test in Europe Conf. Munich, Germany, 2006. pp. 1-6.

Raza A., Ulansky V. Assessing the impact of intermittent failures on the cost of digital avionics’ maintenance. 2016 IEEE Aerospace Conf., Big Sky (March 5-12, 2016), Montana. 2016. pp. 1-16.

Qi H., Ganesan S., Pecht M. No-fault-found and intermittent failures in electronic products. Mi-croelectronics Reliability. 2008. Vol. 48. pp. 663–674.

Уланський В. В., Терентьєва І. Є., Ма-чалін І. О. Оцінка готовності телекомунікаційних систем з різними видами відмов. Наукоємні тех-нології. 2019. Т. 41. № 1. С. 95–100.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ