Концепція програмного забезпечення для індивідуальних комунікаційних пристроїв у єдиному інформаційному полі забезпечення технологічних процесів в аеропорту

Олександр Анатолійович Тамаргазін, Іван Іванович Ліннік

Анотація


В рамках парадигм єдиного інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту розглянуто концепцію створення програмного забезпечення для індивідуальних комунікаційних пристроїв. Особливістю такого програмного забезпечення є те, що за його допомогою посадові особи паралельно виконують декілька операцій: використовують наявні інформаційні ресурси єдиного інформаційного поля, здійснюють комунікацію з підлеглими та представниками різних служб і підприємств, що функціонують в даному аеропорту. Запропонована концепція дозволяє у рамках відкритого програмного забезпечення реалізувати таку логіку обслуговування користувачів єдиного інформаційного поля аеропорту, яка дає змогу нарощувати потужність інформаційних ресурсів, відкривати доступ до нових послуг без необхідності модернізації комунікаційних пристроїв та використання у їх якості сучасних гаджетів. Класифікацію модулів, які використовуються при побудові програмного забезпечення комунікаційних пристроїв запропоновано здійснювати наступним чином: абонентський, інформаційний, інтерфейсний, транспортний, функціональний. Така класифікація дала змогу найбільш повно враховувати логічні можливості реалізації єдиного інформаційного поля в сучасному аеропорту. Дослідження показали можливість використання гіпотетичної архітектури єдиного інформаційного простору забезпечення технологічних процесів в аеропорту у якості інструмента формування вимог до програмного забезпечення комунікаційних пристроїв з метою отримання сукупності окремих вимог до структурних елементів програмного забезпечення комунікаційних пристроїв, тобто вимог, які здатні забезпечити їх ефективне функціонування в єдиному інформаційному просторі забезпечення технологічних процесів в аеропорту у процесі керування. Для цього була розроблена методика оцінки відповідності конкретної реалізації модуля програмного забезпечення комунікаційних пристроїв системі вимог, які до них висуває єдиний інформаційний простір забезпечення технологічних процесів в  аеропорту.

Ключові слова


аеропорт; технологія виробництва; інформаційне поле; процес управління

Посилання


Тамаргазін О. А., Ліннік І. І., Курбет Л. В. Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту. Наукоємні технології. 2017. Т. 33. № 1. C.65-70. DOI:10.18372/2310-5461.33.11561. (ukr)

Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. – 2-е изд., испр. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 176 с. (rus)

Катулев А. Н., Северцев Н. А. Математические методы в системах поддержки принятия решений: Учеб. Пособие. М.: Высш. шк., 2005. 311 с. (rus)

Кини Р. Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: Пер. с англ./Под ред. И. Ф. Шахнова. М.: Радио и связь, 1981. 560 с. (rus)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ