Метод синтезу оптимального приймального каналу управління літальними апаратами

О. М. Мишуков, А. С. Луценко, В. В. Цураніч, В. С. Шаповалов, В. М. Радченко

Анотація


У роботі показано, що на етапі управління польотом літальних апаратів значна роль відводиться дослідженню їх тактико-технічних характеристик систем управління. Основним шляхом забезпечення високої точності управління польотом є побудова їх приймальних каналів оптимальним чином. Обґрунтовано, що закон руху літальних апаратів може бути з достатньо високою точністю апроксимований поліномом. Відзначено, що головна прикладна сторона щодо впровадження синтезованої системи фільтрації міститься в розробці та практичній реалізації цифрових мікропроцесорних пристроїв: дискримінаторів, блоків точності, фільтрів, блоків оцінки загальної точності фільтрації.

Ключові слова


літальний апарат; управління польотом; приймальний канал; параметри руху; оптимальність

Посилання


Моисеев Г. В., Моисеев В. С. Основы теории создания и применения имитационных авиационных комплексов: монографія. М.: Издательский центр, 2013. 208 с.

Смирнов Н. Н., Владимиров Н. И., Черненко Ж. С. и др. Техническая эксплуатация летательных аппаратов. М.: Транспорт, 1990. 423 с.

Веселовский К. Системы подвижной радиосвязи: пер. с польск. Под ред. А. И. Ледовского. М.: Горячая линия–Телеком, 2006. 536 с.

Громаков Ю. А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. М.: Эко-Трендз, 2007. 238 c.

Павлушенко М., Евстафьев Г., Макаренко И. Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза. М.: Изд-во “Права человека”, 2005. 611 с.

Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: пер. с анг. М.: Мир, 1989. 540 с.

Биргер И. А. Техническая диагностика. М.: Машиностроение, 1998.

Шалыгин А. С., Палагин Ю.И. Прикладные методы статистического моделирования. Л.: Машиностроение, 1986. 256 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ