Синтез алгоритмів налаштування параметрів нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна

С. В. Єнчев, С. О. Таку

Анотація


Стаття присвячена розробці алгоритмів налаштування параметрів нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна. Запропоновано алгоритм ініціалізації (попереднього навчання) нейронної мережі, який базується на основі аналізу лінеаризованої моделі першого наближення нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна. Застосування запропонованого алгоритму дозволяє гарантувати збіжність процесу навчання параметрів нейронної мережі та зменшити сумарну квадратичну похибку навчання у порівнянні з процедурою випадкового вибору початкових значень нейронної мережі більш ніж у 2 рази. Досліджено ефективність застосування алгоритмів навчання нейромережевих регуляторів авіаційних двигунів, що довів переваги застосування методу симплексного пошуку. Результати моделювання системи керування з нейромережевихм регулятором за контуром керування частотою обертання авіаційного газотурбінного двигуна показали ефективність застосування нейронних мереж в задачах багаторежимного керування авіаційними двигунами.

Ключові слова


регулятор; авіаційний газотурбінний двигун; нейронна мережа; алгоритм; система автоматичного керування; налаштування параметрів

Посилання


Єнчев С. В., Таку С. О. Інтелектуальна система автоматичного керування авіаційними ГТД з використанням нейронних мереж. Наука і молодь. 2012. №11-12. С.16-19.

Панін В. В., Єнчев С. В., Таку С. О. Формування структури інтелектуальної системи автоматичного керування авіаційним ГТД. Авиационно-космическая техника и технология. 2013. №7(104). С.181-185.

Єнчев С. В., Гашко А. М. Синтез адаптивного нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна. Наукоємні технології. 2013. №4(16). С.10-13.

Єнчев С. В., Таку С. О. Формування нейромережевої моделі гвинтовентилятора двигуна Д-27. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. СЕУТТОО-2013 (Херсон, 9-11 жовтня 2013 р.). Херсон: Вид-во Херсонської держ. морськ. академії, 2013. С.39-41.

Панін В. В., Єнчев С. В., Таку С. О. Формування нейромережевої моделі гідромеханічної системи автоматичного керування авіаційними двигунами. Авиационно-космическая техника и технология. 2014. №9(116). С.86-90.

Єнчев С. В., Таку С. О. Синтез нейромережевого регулятора авіаційного двигуна. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжн. наук. конф. ISDMCI-2018 (Херсон, 21-27 травня 2018 р.). Херсон: ХНТУ, 2018. С.55-57.

Єнчев С. В., Гашко А. М. Динамічний синтез лінійної двомірної системи регулювання гвинтовентиляторів ТГВД Д-27. Наукоємні технології. 2013. №4(16). С.14-19.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ