Методика визначення околу безпеки БПЛА

Ю. Г. Даник, І. І. Балицький

Анотація


У роботі розглянуто варіант вирішення задачі забезпечення безпеки польоту безпілотного літального апарату (БПЛА) в умовах можливого виникнення динамічних перешкод.

Для розв’язання даної задачі розроблено методику визначення околу безпеки БПЛА при його польоті з метою виконання різнорідних завдань. В межах даної методики запропоновано: варіант прогнозування руху динамічної перешкоди, моделювання зміни траєкторії польоту БПЛА, урахування часових проміжків які в сукупності визначають час після виявлення перешкоди до початку маневрування, критерій оцінки небезпеки зіткнення який, зокрема, враховує похибки прогнозування.

З використанням розробленої методики на основі встановленого околу безпеки можливо: сформувати обґрунтовані вимоги до маневрових характеристик БПЛА при формуванні парку БПЛА підрозділів структур сектору національної безпеки і оборони держави (правоохоронних органів, Збройних Сил тощо) визначити вимоги до бортової інформаційної системи та сенсорів які здійснюють виявлення динамічних перешкод

Ключові слова


БПЛА; безпека польоту; динаміка польоту; зіткнення з динамічною перешкодою; бортова інформаційна система

Посилання


Danyk Y., Maliarchuk T., Briggs Ch. Hybrid War: High-tech, Information and Cyber Conflicts, Connections. The Quarterly Journal. Vol. 16, No. 2 (Spring 2017), pp. 5–24. URL: http://www.jstor. org/stable/26326478. (дата звернення 27.04.2018).

Даник Ю. Г., Катеринчук І. С., Балицький І. І. Методика забезпечення безпеки застосування БПЛА при виконанні спеціальних задач в складних умовах. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2017. №3(30). С. 80–89.

Ардентов А. А., Бесчастный И. Ю., Маштаков А. П., Попов А. Ю. и др. Алгоритмы вычисления положения и ориентации БПЛА. Программные системы: теория и приложения. 2012. T. 3. №3(12), С. 23–38.

Тань Лиго, Фомичев А. В. Планирование пространственного маршрута полета беспилотного летательного аппарата с использованием методов частично целочисленного линейного программирования. Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2016. № 2. C. 53–66. doi: 10.18698/0236-3933-2016-2-53-66.

Крищенко А. П., Канатников А. Н., Ткачев С. Б. Планирование пространственного разворота беспилотного летательного аппарата. Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана. Энергетическое и транспортное машиностроение. Специальный выпуск. 2011. C. 151–163.

Тявкин И. В., Тютюнник В. М. Аналитические и процедурные модели для информационной системы симуляции полета. Фундаментальные исследования. 2012. № 6-2. С. 476–481.

Katerynchuk I., Shynkaruk O., Balytskyi I. Definition of approaches to the assessment of tactical unmanned aerial vehicles effective use in the state border guard body. Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering: 14th IEEE International Conference TCSET-2018 (Lviv-Slavske, Ukraine, February 20–24, 2018). – P. 1255–1259.

Балицький І. І. Забезпечення безпеки польоту безпілотних літальних апаратів при вирішенні завдань з охорони кордону. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. 2018. № 2(76). С. 55–65.

Даник Ю. Г., Балицький І. І. Прогнозування траєкторій руху динамічних перешкод в задачах забезпечення безпеки польоту безпілотних літальних апаратів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. 2018. № 2(77). С. 33–45.

Kondrashov Ya. V., Arutyunyan A. K., Kravchyshyn I. O. Principles of termination control of unmanned aerial vehicles flight path. Наукоємні технології. 2009. №2 (2). С. 45-48. doi: 10.18372/2310-5461.2.5274.

Kondrashov Ya. V., Arutyunyan A. K., Kravchyshyn I. O. Mathematical modeling of the termination flight control algorithm for unmanned aerial vehicle. Наукоємні технології. 2010. №1 (5). С. 44-48. doi: 10.18372/2310-5461.5.5028.

Хомицкий Д. В. Моделирование элементов динамики самолёта в условиях неустойчивости на большой высоте: практикум. Нижний Новгород. 2008. С. 37.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ