Особливості заходу на посадку літака в режимах автоматичного та штурвального управління в умовах горизонтального зсуву бічного вітру

А. V. Polukhin, O. S. Ostapenko

Анотація


Світова статистика свідчить, що близько 36% усіх катастроф на авіаційному транспорті відбувається на етапах заходу на посадку і посадки. Якщо ж врахувати, що їх тривалість у середньому не перевищує 3-4% часу польоту середньомагістрального літака, то фактичний рівень безпеки польоту на цих етапах у десятки разів менший, ніж рівень безпеки протягом усього польоту.

Серед багатьох чинників, які негативно впливають на рівень безпеки польотів, значне місце займають різноманітні атмосферні явища: тумани, грози, опади, хмари, вітер, зокрема, його зсув на малих висотах тощо.

Сумна статистика авіаційних катастроф останніх років свідчить про те, що проблеми, пов’язані з впливом зсуву вітру на безпеку польотів, потребують подальших досліджень.

Для проведення дослідження впливу горизонтального зсуву бічного вітру на динаміку та безпеку польоту середньомагістрального літака на етапі заходу на посадку авторами статті була розроблена цифрова математична модель його динаміки польоту, яка дозволяє дослідити процеси виходу літака в площину посадкового курсу та стабілізації на ній за сигналами курсового радіомаяка в режимах автоматичного та штурвального управління як в умовах спокійної атмосфери, так і зсуву бічного вітру. У розробленій моделі також передбачена можливість проведення досліджень при різних початкових значеннях курсу та бічного відхилення літака від площини посадкового курсу в зоні четвертого розвороту, а також при різних значеннях навігаційного напрямку вітру та крутизни сигналу тракту КРМ-КРП у діапазоні від мінімальної до максимальної.

Показано, що забезпечення безпеки польотів літаків на етапах заходу на посадку і посадки в умовах зсуву вітру є важливою та актуальною проблемою і потребує глибоких досліджень.

Проведено дослідження динаміки польоту середньомагістрального літака на етапі заходу на посадку в умовах горизонтального зсуву бічного вітру.

Ключові слова


літак; зсув вітру; захід на посадку; безпека польотів

Посилання


Бабич Я. О., Бочелюк А. О., Полухін А. В. Особливості заходу на посадку літака в режимах автоматичного та штурвального управління в умовах вертикального зсуву вітру. Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць. Київ: НАУ, 2017. Вип. 4 (60). С. 5–11.

Глобальный план обеспечения безопасности полетов, 2017-2019. Издание второе. Doc 10004. Монреаль: ИКАО, 2016. 115 с. URL: http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/ GASP_ru.pdf (дата звернення: 19.08.2018).

ГОСТ 20058-80. Динамика полета лета-тельных аппаратов в атмосфере. Москва Издательство Стандартов, 1980. 51 с.

Метеорологическое обеспечение между-народной аэронавигации. Приложение 3 к Конвенции о международной гражданской авиации. Издание восемнадцатое (с поправками). Часть 1. Основные SARPS. Часть 2. Добавления и дополнения. Монреаль: ИКАО, 2013. 222 с.

Михалев И. А., Окоемов Б. Н., Чикулаев М. С. Системы автоматической посадки. Москва: Машиностроение, 1975. 216 с.

Производство полетов воздушных судов. Издание пятое (с поправками). Doc 8168 OPS/ 611/ Том 1. Правила производства полетов. Монреаль: ИКАО, 2006. 386 с.

Резолюции Ассамблеи ИКАО. Ассамблея – 38 сессия. Монреаль: ИКАО, 2013. 140 с. URL: http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/Resolutions/a38_res_ru.pdf (дата звернення: 19.08.2018).

Руководство по сдвигу ветра на малых высотах. Издание первое (с поправками). Doc 9817 AN/449. Монреаль: ИКАО, 2005. 264 с.

Statistics. Causesof Fatal Accidents. Fatalities by Phase of Flight. URL: http://www.planecrashinfo/

com/cause.htm (дата звернення: 19.08.2018).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ