Пристрій-ідентифікатор помпажу в компресорах авіаційних газотурбінних двигунів

N. V. Olali, M. О. Olali

Анотація


У статті розглядається проблема ідентифікації помпажних явищ в компресорах авіаційних газотурбінних двигунах. Для збільшення запасів стійкості двигунів використовують: регулювання направляючих апаратів компресора, перепускання повітря з окремих ступенів компресора, регульоване дозування подачі палива на режимах запуску, прийомистості, дроселювання. Ці заходи зменшують ймовірність виникнення помпажних явищ, але не можуть служити гарантією їх усунення, оскільки помпаж може бути наслідком відмов в самих системах, призначених для попередження зривів. Ефективність застосування таких систем суттєво залежить від методу ідентифікації закладеної в її принцип дії. В зв'язку з цим особливий інтерес представляє метод ідентифікації, що використовує ортогональний розклад імпульсних перехідних функцій в ряд по функціях Уолша. Обґрунтовується застосовність методу розпізнавання помпажу за допомогою розкладу імпульсної перехідної функції двигуна в ряд ортонормованих функцій Уолша. В якості діагностичної ознаки помпажу прийняті коефіцієнти розкладання Уолша - Фур'є. Розроблено алгоритм і функціональна схема пристрою ідентифікації помпажа. Формування класів проводиться на основі аналізу великої кількості експериментальних кривих зміни параметрів робочого процесу при помпажі і нормальній роботі двигуна. В результаті проведених досліджень показана можливість застосування методу ідентифікації заснованого на ортогональному розкладі імпульсної перехідної функції в ряд за функціями Уолша. Розроблений алгоритм і схема пристрою ідентифікації помпажу, в якому як діагностична ознака прийняті коефіцієнти розкладу по функціях Уолша. Формування класів проводиться на основі аналізу великої кількості експериментальних кривих зміни параметрів робочого процесу при помпажу і нормальній роботі двигуна.

Ключові слова


помпаж; авіаційний газотурбінний двигун; пристрій ідентифікації; функції Уолша; ортогональний розклад, алгоритм

Посилання


Васильев В. И. Автоматический контроль и диагностика систем управления силовыми установками летательных аппаратов. Москва, 1989. 240 с.

Панін В. В., Єнчев С. В. Аналіз методів побудови систем протипомпажного захисту авіаційних газотурбінних двигунів. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжн. наук. конф. ISDMCI-2010 (Херсон, 17-21 травня 2010 р.). Херсон: ХНТУ, 2010. С.502-505.

Панин В. В., Енчев С. В., Волянская Л. Г. Использование ортогональных разложений в задачах идентификации помпажных явлений в компрессорах авиационных газотурбинных двигателей. Авиационно-космическая техника и технология. 2010. №8(75). С.112–116.

Волянська Л. Г., Панін В. В., Гаоюн С. Методи і засоби підвищення газодинамічної стійкості компресорів газотурбінних двигунів: монографія. Київ, 2005. 200 с.

Васильев В. И. Многоуровневое управление динамическими объектами: монография. Москва, 1987. 309 с.

Єнчев С. В., Павелко О. В. Динамічний синтез лінійної двомірної системи регулювання гвинтовентиляторів ТГВД Д-27. Наукоємні технології. 2010. №4(16). С.14–19.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ