Особливості застосування контрольно-діагностичної апаратури для технічного обслуговування засобів водного транспорту

А. О. Трофименко, В. С. Давидов, В. Л. Завітаєв

Анотація


Показаний перспективний напрямок розвитку засобів водного транспорту у перевезенні вантажів. Наведені результати аналізу технічного стану вітчизняних засобів водного транспорту. Обґрунтована роль контрольно-діагностичної апаратури у визначені технічного стану засобів водного транспорту. Показано, що особливістю є необхідність враховувати при дослідженні ефективності системи контролю технічного стану засобів водного транспорту факт виявлення відмови об'єкта контролю. Визначені переваги та недоліки контрольно-діагностичної апаратури на основі контрольно-вимірювальних систем. Визначені переваги перспективної контрольно-діагностичної апаратури порівнянню з існуючими засобами.


Ключові слова


контрольно-діагностична апаратура; технічне обслуговування; технічний стан; засоби водного транспорту

Посилання


Вагущенко Л. Л, Цымбал H. H. Системы автоматического управление движением судна. Одесса: Феникс, 2007. 367 с.

Алексишин В. Г., Козырь Л. А., Симоненко С. В. Обеспечение навигационной безопасности плавания. Одесса: Феникс, 2009. 518 с.

Герасимов С. В., Шапран Ю. Є., Кірвас В. В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 4 (52). С. 5-10.

Барзилович Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. М.: Высшая школа, 1982. 231 с.

Агеев В. М., Павлова Н. В. Приборные комплексы летательных аппаратов и их проектирование. М.: Машиностроение, 1990. 432 с.

Воробей В. И., Доронин В. В., Роднянский Р. А. Судовые навигационные радиолокационные станции. К.: КГАВТ, 2005. 76 с.

Герасимов С. В., Дакі О. А., Яковлев М. Ю. Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання. Вимірювальна техніка та метрологія. 2018. №79 (2). С. 73-76. DOI: 10.23939/istcmtm2018/02/073.

Измерительные информационные системы / Под общей ред. Н.А. Рубичева. М.: Дрофа, 2010. 334 с.

Информационно-измерительная техника и электроника / Под ред. Г. Г. Раннева. М.: Академия, 2006. 512 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ