Розробка автомата контролю лінійних і нелінійних систем управління та навігації засобів водного транспорту

О. А. Дакі, Ф. О. Кривошей, С. Л. Панов

Анотація


Показано, що апаратура контролю систем управління та навігації засобів водного транспорту включає генератор вхідних стимулюючих впливів (тест-сигналів), вимірювальний пристрій, що дозволяє визначати вихідну реакцію об’єкту контролю на вхідний стимулюючий сигнал, пристрій обробки інформації та пристрій реєстрації. Обґрунтовано, що при контролі довільних лінійних систем можна використовувати синусоїдні вхідні сигнали й тим самим позбавитися від необхідності перебудови перетворювача код-аналог і шифратора, що суттєво спрощує схему автомата контролю. Для отримання необхідної точності при кількість параметрів системи більшому двох вхідний сигнал повинен складатися з декількох синусоїдних сигналів різної частоти. Зміна частоти вхідного синусоїдного сигналу забезпечується подільником частоти зі змінним коефіцієнтом ділення

Ключові слова


автомат контролю; генератор сигналів; технічний стан; принцип роботи

Посилання


Герасимов С. В., Дакі О. А., Яковлев М. Ю. Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання. Вимірювальна техніка та метрологія. 2018. №79 (2). С. 73-76. doi: 10.23939/istcmtm2018/02/073.

Herasimov S., Shapran Yu. аnd Stakhova M. Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities, Information Processing Systems. (2018). Issue (152). Рр. 148-154. doi: 10.30748/soi.2018.152.21.

Чинков В. Н., Крихтін Ю. О. Аналіз сучасного стану та перспективні напрямки синтезу оптимальних полігармонічних сигналів з нормованим спектром для контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки. Системи обробки інформації. 2002. Вип. 5(21). С. 214-217.

Bractslavska А., Herasimov S., Zubrytskyi H., Tymochko A., Timochko A. Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status. Information Processing Systems. 2017. Issue 5 (151). Рp. 151-157.

Herasimov S., Timochko O., Khmelevskiy S. Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. 2017. Issue 4 (53). Рp. 148-152.

Nocedal J., Wright S. J. Numerical Optimization. New York: Springer–Verlag, 1999. 634 p.

Гоноровский И. С., Демин М. П. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1994. 481 с.

Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 2000. 462 с.

Задирака В. К. Теория вычисления преобразования Фурье. К.: Наукова думка, 1983. 216 с.

Gander W., Gautschi W. Adaptive Quadrature Revisited. 2000. BIT, Vol. 40. Рp. 84-101.

Марченко А. Л., Марченко Е. А. Основы преобразования информационных сигналов. М.: Горячая линия – Телеком, 2010. 286 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ