Технологія колективної розробки системи підтримки прийняття рішень керівника аптечної мережі

О. О. Писарчук, Д. В. Котенко, Д. О. Ткачук, І. М. Ганношина

Анотація


Існують проблеми, що виникають при розробці системи підтримки прийняття рішень, яка включає у тому числі спільну роботу команди, управління й хід роботи, безперервну інтеграцію, розробку проекту декількома людьми і роботу над єдиним початковим кодом. Ці проблеми з'являються в кожній команді і заважають правильній роботі, тому підходи до їх рішення повинен знати кожен інженер-програміст. У статті описується, як вирішити ці проблеми на прикладі групової розробки проекту під назвою "Система підтримки прийняття рішень для менеджера аптечної мережі".

Мета роботи – аналіз існуючих практик колективної розробки систем підтримки прийняття рішень і визначення передових практик, що дозволяють спільною роботою команди створити найбільш ефективні системи підтримки прийняття рішень будь-якої складності.

Для системи підтримки прийняття рішень дуже важливе питання вибору технологій розробки. Тобто необхідно розробити систему для використання у веб-браузері і мобільних телефонах і ноутбуках з різними мобільними операційними системами – Android, IOS, Windows або Mac OS. Як наслідок, розробка ведеться з використанням різних мов програмування і залучення фахівців з різними навичками.

Отже, ця стаття показує ключові проблеми розвитку багатофункціональної команди і визначає основні шляхи їх запобігання, а також підвищення продуктивності команди.

У цій статті освітлюються ключові проблеми, що виникають при розробці систем підтримки прийняття рішень міжфункціональними командами, а також представлені інструменти і підходи для поліпшення і зниження витрат на розробку і супровід на прикладі менеджера аптечної мережі. Описаний підхід до розробки систем підтримки прийняття рішень з командою розробників, які мають різні знання технологій і мов програмування і різні навички роботи з автоматизованими середовищами. Ці підходи і інструменти можуть значно поліпшити якість продукту, що розробляється, поліпшити взаємодію усередині команди, скоректувати завдання і розвинути функціональність в заплановані терміни.

Ключові слова


система підтримки прийняття рішень; міжфункціональна команда; колективна розробка; сервіс-орієнтована архітектура; зборка програм-них систем через механізми

Посилання


Мартин Р., Мартин М. Принципы, паттерны и метрики гибкой разработки на языке C#. Пер с. англ. СПб: Символ-плюс, 2011. 768с.

Вступ - Про систему контролю версій. URL: https://git-scm.com/book/uk/v2/Вступ-Про-систему-контролю-версій (дата звернення 25.09.2018)

Эндрю С., Дженнифер Г. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии. Пер с. англ. СПб: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 573с.

James Bender, Jeff McWhether Professional Test Driven Development with C#. Wiley Publishing, Inc. 327p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ