Синтез систем корельованих сигналів з використанням доповненої процедури Грама-Шмідта

О. Г. Голубничий

Анотація


У статті розглядається задача синтезу систем корельованих сигналів, які можуть використовуватися при обробці сигналів та даних у інформаційно-телекомунікаційних системах. Для розв’язання задачі керування кореляційними зв’язками обґрунтовано та формалізовано доповнення (модифікація) процедури ортогоналізації Грама-Шмідта, яке дозволяє керувати кореляційними зв’язками у системі сигналів, яка синтезується, за умов встановлення однакових кореляційних зв’язків між сигнальними складовими у ній. Представлене у статті рішення реалізоване з використанням методів лінійної алгебри. Запропоноване рішення має прийнятну алгоритмічну та обчислювальну складність. Отримані результати можуть бути корисними для розв’язання задач аналізу, синтезу та моделювання систем неортогонального множинного доступу (NOMA) у телекомунікаційних системах 5G.

Ключові слова


обробка сигналів; синтез сигналів; кореляційні властивості; ортогоналізація; неортогональний множинний дос-туп; NOMA 5G

Посилання


Стренг Г. Линейная алгебра и её применения. Москва, 1980. 456 с.

Ганеев Р. М. Математические модели в задачах обработки сигналов. Москва, 2004. 80 с.

Карелин А. Е., Светлаков А. А. Использование ортогонализации Грама-Шмидта для повышения экономичности многоточечных алгоритмов рекуррентного оценивания параметров моделей объектов управления. Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 8. С. 15–19. (rus)

Nagase Ryudo, Oishi Kunio, Furukawa Toshihiro. Synchronous DS/CDMA of recursive oblique projectors using the Gram-Schmidt process. IEEE 6th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE). (Nagoya, Japan, 24-27 October 2017). IEEE, 2017. P. 1–5. DOI:10.1109/GCCE.2017.8229252. (eng)

Khobahi Shahin, Soltanalian Mojtaba. Optimized transmission for consensus in wireless sensor networks. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). (Calgary, Alberta, Canada, 15-20 April 2018). IEEE, 2018. P. 3419–3423. DOI: 10.1109/ICASSP.2018.8461401. (eng)

Zhao Xiang, He Zishu, Wang Yikai, Zhang Xuejing, Zhang Wei, Li Jichuan Modified generalized sidelobe canceller for MIMO space-time adaptive processing. 2018 IEEE Radar Conference (RadarConf18). (Oklahoma City, OK, USA, 23-28 April 2018). IEEE, 2018. P. 0719–0714. DOI: 10.1109/RADAR.2018.8378646. (eng)

Гантмахер В. Е., Быстров Н. Е., Чеботарев Д. В. Шумоподобные сигналы. Анализ, синтез, обработка. СПб.: Наука и техника, 2005. 400 с.

Holubnychyi A. G. Barker-like systems of sequences and their processing. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. 2013. № 6. С. 19–24. DOI: 10.15222/tkea2013.6.19. (eng)

Кузьмин В. М., Заліський М. Ю. Статистичний аналіз даних з використанням двосегментної параболічної регресії. Наукоємні технології. 2018. Т. 38. № 2. С. 173–177. DOI: 10.18372/2310-5461.38.12834.

Шевченко А. К. Вибір програмно-апаратних засобів для реалізації операції згортки з підвищеною швидкістю. Наукоємні технології. 2018. Т. 37. № 1. С. 49-54. DOI: 10.18372/2310-5461.37.12369.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ