Наскрізне управління та оптимізація в інформаційно-обчислювальних мережах

V. V. Kozlovskii, М. V. Kuklinskyi, Yu. V. Balanyuk, О. V. Ivanov

Анотація


Розподілені системи і мережі комп’ютерів припускають наявність безлічі вузлів які взаємодіють між собою через мережу комутації пакетів. У кожному вузлі генеруються пакети даних, що складаються з певної кількості байт корисної інформації і байт службової інформації, таких як: адреси вузлів, тип даних, контрольна сума, тощо. Так як мережа комутації пакетів складається з безлічі комутаційного обладнання, то при кожному сеансі передачі даних між вузлами вибирається шлях, який включає в себе певну кількість цього обладнання. У статті розглянута розподілена інформаційно-обчислювальна система, керована усіма вузлами з єдиного центру управління. Розроблено метод оптимального управління такою системою за критерієм мінімального часу доставки даних. З огляду на те, що час доставки пакетів залежить від кількості комутаційного обладнання, яке вони проходять, проаналізовані різні види перешкод мережі, внутрішніх і зовнішніх шумів в каналах спостереження і всередині об'єкта управління. Показано, що при наявності випадкових затримок доставки даних і шумів в спостереженнях наскрізне управління системою слід розглядати як асимптотичне наближення. Запропоновано розв’язувати цю задачу шляхом лінеаризованого рекурентного управління, що мінімізує функціонал затримки доставки пакетів в системі з виникаючими стохастичностями. Даний підхід відкриває хороші перспективи для мінімізації затримок доставки даних в сучасних розподілених системах з віддаленими рознесеними елементами. А з урахуванням єдиного центру управління дає можливість створення інтелектуальної підсистеми аналізу вимог в системі передачі пакетів даних для усунення простоїв в середовищі доставки даних.

Ключові слова


розподілена інформаційно-обчислювальна система; керована система; затримка доставки даних; лінеаризоване рекурентне управління

Посилання


Aoki M. Optimization of Stochastic Sys-tems: Topics in Discrete-Time Systems1st Edi-tion. Academic Press, 1967. 372 pp.

Alishov, Nadir I. Well-developed meth-ods of resource interaction in distributed systems. Kyiv: Steel, 2009. 448 pp.

Репин В. Г., Тартаковский Г. П. Ста-тистический синтез при априорной неопреде-ленности и адаптация информационных си-стем. М.: Сов. радио, 1977. 432 с.

Sharma, Ambika. Cross-layer design in Software Defined Networks (SDNs): issues and possible solutions. Dec. 2016. 10 pp. URL: https://www.researchgate.net/publication/311951040 (access date 25.11.2018)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ