ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ВІДМОВ

В. В. Уланський, І. Є. Терентьєва, І. О. Мачалін

Анотація


У статті розглянуто телекомунікаційні системи з різними типами відмов, особливості їх експлуатації і процесу технічного обслуговування. Розроблено математичну модель процесу технічного обслуговування телекомунікаційної системи із стійкими та повторювальними відмовами, охоплену неперервним тестуванням. Отримано математичні вирази для обчислення середнього часу знаходження системи в робочому стані, станах відновлення та коефіцієнта готовності з використанням властивостей випадкового регенеруючого процесу при довільному законі розподілу напрацювання системи до відмови на нескінченному інтервалі часу. Пропоновані аналітичні вирази можуть бути використані для будь-яких законів розподілу напрацювання до стійких і повторювальних відмов. Можна також використовувати ці результати для композиції розподілів напрацювання до відмови системи. Така композиція може включати в себе розподіли, пов'язані з поступовими і раптовими відмовами. Наведено числовий приклад розрахунку середнього часу знаходження одномодульної системи в робочому стані, станах відновлення та коефіцієнта готовності при експоненціальному законі розподілу напрацювання системи до відмови із урахуванням інтенсивності стійких та повторювальних відмов. Показано, що збільшення інтенсивності повторювальних відмов істотно впливає на час перебування системи в працездатному стані, а саме зменшує його.

 


Ключові слова


технічне обслуговування; коефіцієнт готовності; надійність телекомунікаційної системи; стійка відмова; повторювальна відмова; неперервне тестування; регенеруючий процес; математична модель; моделювання; моніторінг; оцінка; діагностика

Посилання


S. Dharmaraja, V. Jindal and U. Varshney, “Reliability and survivability analysis for UMTS network: an analytical approach”, Network and service management, IEEE transactions, vol. 5, pp. 132-142, 2008.

V.B. Prasad, “Computer networks reliability evaluations and intermittent faults”, in Proc. of 1990 IEEE 33th Midwest Symp on Circuits and Systems, vol. 1 Calgary, Alta, 1990, pp. 327-330.

V.B. Prasad, “Digital systems with intermittent faults and Markovian models”, in Proc. of 1992 IEEE 35th Midwest Symp on Circuits and Systems, vol. 1, Washington, 1992, pp. 195-198.

Уланский В.В., Мачалин И.А. “Стратегия технического обслуживания одноблочной системы с явными и скрытыми отказами”, Математические машины и системы, том 3/4, Киев, 2007, С. 245-256.

T. Nakagava. Maintenance theory of reliability. London: Springer, 2005, 269 p.

T. Nakagava. Advanced reliability models and maintenance policies. London: Springer, 2008, 234 p.

N. Kranitis, A. Merentitis, and N. Laoutaris, “Optimal periodic testing of intermittent faults in embedded pipeline processor applications”, In: Proc. of 2006 IEEE Design, Automation and Test in Europe Conf., Munich, Germany, 2006, pp. 1-6.

Raza A. and V. Ulansky, "Assessing the impact of intermittent failures on the cost of digital avionics’ maintenance", In Proc. of the 2016 IEEE Aerospace Conf., Big Sky, Montana, March 5-12, 2016, pp. 1-16.

H. Qi, S. Ganesan and M. Pecht, "No-fault-found and intermittent failures in electronic products", Microelectronics Reliability, vol. 48, 2008, pp. 663–674.

Ulansky V. and Terentyeva I. Availability modeling of a digital electronic system with intermittent failures and continuous testing. Engineering Letters. – 2017. – V. 25, № 2. – P. 104–111.

W.L. Smith, “Regenerative stochastic processes”, in Proc. of the Royal Society. London. Series A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences 232, London, pp. 6–31, 1955.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ