Розрахунок подовження енергопоглинального елемента морської хвильової електростанції трансформації спіралі у площину

К. І. Капітанчук, М. П. Андріїшин

Анотація


Використання енергії морських хвиль на «глибокій воді» є вкрай необхідним, а наукові розробки для створення хвильових електростанцій — актуальним. Унікальність створеної установки в тому, що вона здатна ефективно працювати при будь-якому коливанні морської поверхні за рахунок саморегулювання форми енергопоглинального елемента під впливом хвиль і занурення станції на необхідну глибину відповідно до погодних умов на поверхні.

Проблема руйнівного впливу хвиль в період різкого змінення сили вітру і, відповідно, амплітуди коливань поверхні моря, вирішено шляхом підтоплення станції на глибину, де коливання хвиль відповідають розрахунковим значенням, без зміни режиму роботи самої станції. При цьому споживачі стабільно отримують заявлену кількість електроенергії за любих погодних умов.

Існує проблема з визначенням довжини енергопоглинального елемента, оскільки при заданих габаритних параметрах хвильової електростанції, його форма трансформується від спіралі на розрахунковому режимі до гофрованої поверхні з переходом у форму стрічки при незбуреному стані поверхні моря. При цьому довжина енергопоглинального елемента збільшується.

Уперше визначено довжину енергопоглинального елемента хвильової електростанції при зміни збурення поверхні та розроблено методику розрахунку залежно від умов експлуатації станції. Виявлено змінення подовження зовнішньої сторони стрічки без перевороту та площ проекцій енергопоглинального елемента на по-верхні прямокутної системи координат.

Ключові слова


морські хвилі; електростанція; енергопоглинальний елемент; подовження; площа.

Посилання


Енергетичні ресурси та потоки. — К. : Українські енциклопедичні знання, 2003. — 472 С.

Ищенко Ю. А. Захват энергии взаимодействия глубин и волн Мирового океана // Энергия, 2003, №3. — С. 28–36.

Капітанчук К. І., Овсянкін В. В. Досвіт розробки та впровадження хвильової електричної

станції // Матеріали ХІV Міжнар. наук.-тех. конф. АС Промислова гідравліка і пневматика. — Одеса: «ГЛОБУС-ПРЕС». — 2013. — С. 126–127.

Патент України № 56481. Пристрій для перетворення енергії хвиль водної поверхні. МКИ7 F03В13/12.

Греков П. І., Капітанчук К. І., Овсянкін В. В. Методика розрахунку глибини занурення морської енергетичної станції при збільшенні висоти хвиль // Вісник НАУ, 2006. — №4(30). —

С. 166–168. doi.org/10.18372/2306-1472.30.1399.

Капитанчук К. И., Сотников А. В., Овсянкин В. В. Один из путей независимого энергетического обеспечения подразделений Вооруженных Сил Украины приморского базирования // Арсенал–ХІ. — 2007. — № 1. — С. 37–41.

Капитанчук К. И., Овсянкин В. В., Ластивка И. А., Греков П. И. Децентрализованное энергетическое обеспечение жизнедеятельности населения прибрежных областей Украины // Васильків — південні ворота столиці : тези доповідей I Всеукр. наук.-практ. конф. — Ч. І. — Васильків: вид-во Сяйво, 2008. — С. 87–88.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ