Екологічна санітарія як засіб покращення ґрунтово-рослинного покриву

Н. С. Ремез, А. Г. Бойко

Анотація


У статті розглянуто проблему деградації ґрунтово-рослинного покриву через виснаження ґрунту недбалим веденням людством сільського господарства. Це зумовлює здійснення кроків вирішення проблем у даній галузі, оскільки обрана сфера діяльності стосується першочергових потреб населення в їжі, що розкриває актуальність обраної теми. У роботі висвітлено однин із шляхів поліпшення становища ґрунтово-рослинного покриву завдяки застосуванню екологічної санітарії, яка, насамперед, може поліпшити екологічні показники використання деяких необхідних для нашого життя ресурсів, зокрема замкнений цикл використання відходів життєдіяльності людей, який запроваджує дана технологія, дозволяє зменшити забруднення води. Акцентом роботи є вміст поживних елементів у органічному добриві, отриманому внаслідок застосування екологічної санітарії. Ці знання необхідні для внесення добрив до ґрунту, що зумовлює практичне використання проведеного дослідження.

Ключові слова


ґрунтово-рослинний покрив; екологічна санітарія; екосанітарний туалет; відходи життєдіяльності людей; макроелементи.

Посилання


Царик Л. П. Екологія: підруч. Для 10 кл. Загальноосвіт. Навч. Закл.: профіл. Рівень / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. М. Вітенко. — 2-ге вид. — К. : Генеза, 2011. — 240 с.

Мінеральні добрива [Електронний ресурс] // Науково-популярний блоґ. — 2014. — Режим доступу до ресурсу: Http://www.npblog.com.ua/index.php/himiya/mineralni-dobryva.html - (дата звернення 03.07.2018 р.)

Бодік І. Стійка санітарія в Центральній та Східній Європі — відповідаючи потребам малих та середніх населених пунктів / І. Бодік, Р. Пітер. — Словакія: UVTIP Nitra, 2008. — 90 с.

Ремез Н. С. Зменшення споживання води за рахунок альтернативного знешкодження фізіологічних відходів людини / Н. С. Ремез, А. Г. Бойко // Наукоємні технології, 2017 — № 2 (34) — С. 158–161, doi:10.18372/2310-5461.34.11614 (ukr).

Елементи живлення рослин: Макроелементи, Мезоелементи та Мікроелементи [Електронний ресурс] // АГРОЛАВКА.— 2015. — Режим доступу: https://agrolavka.com.ua/a189520-elementi-zhivlennya-roslin.html. - (дата звернення 03.07.2018 р.)

Сухий туалет — це серйозно! — Київ: Всеукраїнська екологічна громадська організація

«МАМА-86», 2007. — 15 с.

Hill G. B. An Evaluation of Waterless Human Waste Management Systems at North American Public Remote Sites / G. B. Hill. — Vancouver: University of British Columbia, 2013. — 173 p.

Jönsson H. / Adapting the nutrient content of urine and faeces in different countries using FAO and Swedish data // H. Jönsson, B. Vinnerås; Proceedings of the 2nd International Symposium on Ecological Sanitation, incorporating the 1st IWA specialist group conference on sustainable sanitation, 7th-11th April 2003. — Lübeck: Ecosan — Closing the loop, 2004. — Pp. 623–626.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ