Аналіз ефективності процедури виявлення розладнання в системах експлуатації наземних засобів аеронавігації

О. В. Соломенцев, М. Ю. Заліський, Т. С. Герасименко

Анотація


Наземні засоби аеронавігації використовуються для забезпечення безпеки та регулярності польотів повітряних суден. До цих засобів відносять обладнання зв’язку, навігації та спостереження. Надійність наземних засобів аеронавігації в значній мірі визначається ефективністю системи їх експлуатації. Стаття присвячена вирішенню задачі синтезу та аналізу алгоритму виявлення розладнання нестаціонарного випадкового процесу. Первинними даними для обробки є напрацювання на відмову обладнання для експоненціальної моделі, яка на різних ділянках квазістаціонарності має різні інтенсивності відмов. Синтез процедури виявлення виконаний на основі критерію Неймана–Пірсона з фіксованим обсягом вибірки. Під час аналізу ефективності алгоритму виконані теоретичні розрахунки порогів прийняття рішення, на основі яких були розраховані характеристики виявлення розладнання. Статистичне моделювання на основі методу Монте-Карло підтвердило правильність теоретичних розрахунків.


Ключові слова


системи експлуатації; статистична обробка даних; погіршення технічного стану; розладнання; нестаціонарні процеси.

Посилання


Жиглявский А. А. Обнаружение разладки случайных процессов в задачах радиотехники / А. А. Жиглявский, А. Е. Красковский. — Л. : Издательство ЛУ, 1988. — 224 с.

Tartakovsky A., Nikiforov I., Basseville M. Sequential analysis. Hypothesis testing and changepoint detection, Taylor & Francis Group, 2015, 580 p.

Solomentsev O. V. UAV operation system designing / O. V. Solomentsev, V. H. Melkumyan, M. Yu. Zaliskyi, M. M. Asanov // IEEE 3rd International Conference on Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments (APUAVD), October 13-15, 2015 (Kyiv, Ukraine), Proceedings. — P. 95–98.

Nakagawa T. Maintenance theory of reliability, London: Springer-Verlag, 2005. — 270 p.

Goncharenko A. V. Optimal UAV maintenance periodicity obtained on the multi-optional basis /

A. V. Goncharenko // IEEE 4th International Conference on Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments (APUAVD), October 17-19, 2017, Proceedings. — Р. 65–68.

Dhillon B. S. Maintainability, Maintenance, and Reliability for Engineers. New York: Taylor & Francis Group, 2006. — 214 p.

Rausand M. System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and Applications. New York: John Wiley & Sons, Inc. — 2004. — 458 p.

Smith D. J. Reliability, Maintainability and Risk. Practical methods for engineers. London: Elsevier, 2005. — 365 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ