Методи оцінки показників надійності авіаційної техніки за результатами випробувань та технічної діагностики

І. О. Козлюк, Ю. Б. Коваленко

Анотація


У статті пропонуються методи визначення характеристик показників надійності функціональних систем авіаційної техніки, засновані на використанні експоненціального розподілу ймовірнісно-фізичної моделі відмов. Дана оцінка методу, визначає довірчу ймовірність і точність оцінки показника надійності функціональних   систем. Оцінка рівня надійності та його аналіз представлений за результатами випробувань і технічної діагностики авіаційної техніки. Також проведено обробку даних про надійність комплектуючих виробів повітряних суден за певний період експлуатації. Початкова обробка даних первинний етап оцінки була виконана для початкового і подальшого періоду експлуатації. Обробка чергового етапу проводилася шляхом додавання до обсягу даних попереднього етапу нових даних, отриманих на етапі, який оцінюється коригуванням змісту бази даних попереднього періоду, і повторного розрахунку нових значень.

Ключові слова


ймовірнісно-фізичний розподіл відмов; апріорний і апостеріорний аналіз; механо-фізико-хімічні параметри; експоненціальний розподіл; визначальні випробування; математична статистика; експериментальна оцінка.

Посилання


Воробьев В. Надежность и техническая диагностика авиационного оборудования: учебник / В. Воробьев, В. Константинов. — М. : МГТУ ГА, 2010. — 440 с.

Буртаев Ю., Острейковский В. Статистический анализ надежности объектов по ограниченной информации. — М. : Энергоатомиздат, 1995.— 240 с.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. — К. : Держстандарт України, 1995. — 91 с.

ДСТУ 2861-94. Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення. — К. : Держстандарт України, 1995. — 32 с.

ДСТУ 2862-94. Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. — К. : Держстандарт України, 1995. — 39 с.

Дзиркал Э. Задание и проверка требований к надежности сложних изделий / Э. Дзиркал. — M. : Радио и связь, 1981. — 176 с.

Diciccio T., Efron B. Bootstrap Confidence Intervals, Statistical Science. — Vol. 11, №. 3, 1996. — P. 189-228.

Креденцер Б. П. Прогнозирование надежности систем с временной избыточностью / Б. П. Креденцер. — К. : Наук. думка, 1978. — 240 с.

Кучер О. Контроль та аналіз стану надійності систем і агрегатів повітряних суден в експлуатації / О. Кучер, П. Власенко // Наукоємні технології. — К. : НАУ, №1(15), 2010. — С. 15–26.

Міляєв Ю. Основи надійності технічних систем: навч. посібник / Ю. Міляєв, О. Нечипоренко. — К. : Видавн.-полігр. центр Акад. муніцип. управління, 2008. — 246 с.

Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними : ДСТУ 3004-95. [Чинний від 1995-01-25]. — К. : Держспроживстандарт України, 1995. — 51 с.

Топольский М. Методы максимального использования эксплуатационной информации о надежности / М. Топольский // Вопросы экспериментальной оценки показателей надежности. — М. : Знание, 1979. — С. 56–88.

Скрипник В. Анализ надежности технических систем по цензурированным выборкам /

В. Скрипник, А. Назин, Ю. Приходько, Ю. Благовещенский. — М. : Радио и связь, 1988. — 184 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ