Фактографічна інформаційна система мультимедійної бази даних

О. В. Азаренко, М. В. Куклінський, А. С. Клімова

Анотація


У статті приведено вирішення проблеми підвищення ефективності керування мультимедійними об’єктами, які зберігаються в базі даних. У якості рішення розглядається застосування фактографічних інформаційних систем, причому не тільки для реалізації довідкових функцій, але і для вирішення задач обробки даних, таких як введення, зберігання, сортування, пошук та структуризація даних. У статті розглядаються основні проблеми, які виникають при проектуванні баз даних з мультимедійним контентом. Дані проблеми, зазвичай, викликані характеристиками, які притаманні лише мультимедійним даним. Саме з урахуванням цих характеристик пропонується разом з фактографічною інформаційною системою використання NoSQL у якості додаткової технології для реалізації мультимедійної бази даних, застосування концепції сховища даних та схеми ієрархічної структури з вкладеними множинами. Запропоновані підходи створять умови щодо підвищення продуктивності функціонування інформаційних систем мультимедійних баз даних необхідні для представлення підсумкових результатів, які пред’являються користувачами.

Ключові слова


мультимедійна база даних; фактографічна інформаційна система; система керування базою даних; NoSQL; концепція сховища даних; ієрархічна структура з вкладеними множинами.

Посилання


Shalkoff R. J. Digital image processing and computer vision. — New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore: John Wiley & Sons, Inc., 1989. — 489 p.

Бойко В. В., Савинков В. М. Проектирование баз данных и информационных систем. — М. : Финансы и статистика, 1989. — 350 с.

Гагарина Л. Г., Киселев Д. В., Федотова Е. Л. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учеб. пособие. — М. : ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2007. — 384 с.

Емельянова Н. З., Партыка Т. Л., Попов И. И. Основы построения автоматизированных информационных систем: учеб. пособие. — М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. — 416 с.

Гайдамакин Н. А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Вводный курс: учеб. пособие. — М. : Гелиос АРВ, 2002. — 368 с.

Datta R., Joshi D., Li J. and Wang J.Z. 2008. Image retrieval: Ideas, influences, and trends of the new age. ACM Comput. Surv. 40, 2, Article 5 (April 2008). — 60 p.

Селянкин В. В., Скороход С. В. Анализ и обработка изображений в задачах компьютерного зрения: учеб. пособие. — Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2015. — 82 с.

NoSQL data modeling techniques / https://highlyscalable.wordpress.com/2012/03/01/nosql-data-modeling-techniques/Nested Set/http://devacademy.ru/posts/nested-set.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ