Метод моніторингу та управління сучасними комп’ютерними мережами

A. S. Savchenko, V. A. Vasylenko, O. V. Kolisnyk, T. V. Holiavkina

Анотація


Розглянуто розподілену архітектуру систем моніторингу та управління на основі протоколу SNMP і баз MIB та централізовану архітектуру на базі концепції мережі SDN і протоколу Openflow. Перевагою централізації моніторингу та управління є можливість сформувати цілісне уявлення про стан мережі, відповідно розрахувати глобальний оптимум управління і проводити балансування навантаження. Недоліком є низька відмовостійкість мережі, складність управління великою системою. Моніторинг та управління такою складною системою можливе за допомогою децентралізації, створення ієрархічної структури, застосування евристичних або метаевристичних методів оптимізації великих систем. Запропоновано метод з ковзаючою апостеріорною оптимізацією, який дозволяє досягти оптимальної кількості рівнів ієрархії і оптимальної кількості пристроїв на одному рівні.

Ключові слова


комп’ютерна мережа; моніторинг мережі; управління мережею; SNMP-протокол; архітектура SDN; апостеріорна оптимізація

Посилання


Віноградов М. А., Савченко А. С. Концепція управління корпоративною комп‘ютерною мере-жею на основі психофізіологічних механізмів професійної діяльності людини / Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв‘язку: зб. наук. праць. – К. : УНДІЗ, 2013. — Вип. 3(27). — С. 5-14.

Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — СПб. : Питер, 2016. — 992 с.

HPE One Viev [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/software.html — date of the application 15.07.2018 р.

Göransson P. Software Defined Networks: A Comprehensive Approach. Second Edition / Paul Göransson, Chuck Black, Timothy Culver — Elsevier, 50 Hampshire Street, 5th Floor, Cambridge, MA 02139, United States, 2017. — 409 pp.

Architecture SDN [Electronic resource] // Open Networking Foundation. — [2014]. — Mode of access: https://www.opennetworking.org/ — date of the application 28.07.2018 р.

Software-Defined Networking: The New Norm for Net works [Electronic resource] // Open Networking Foundation. — [2012]. — Mode of access: https:// www.opennet working. org/images/stories/downloads/sdn-resources/whitepapers/wp-sdn-newnorm.pdf.

Floudas C. A. and Pardalos P. M. (Eds.) Encyclopedia of OptimizationSecond Edition / Springer Science+BuisinessMedia, LLC, 2009. — 4626 pp.

Ralph E. Steuer. Multiple criteria optimization; theory, computation, and application / Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics — Wiley, 1986, 546 pp.

Gendereau M., Potvin J.-I. Handbook of Metaheuristic. — Second Edition. — Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010. — 668 pp.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ