Виявлення загроз інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту соціальних інтернет-сервісів

О. В. Барабаш, Р. В. Грищук, К. В. Молодецька-Гринчук

Анотація


Соціальні інтернет-сервіси (СІС) представляють собою один з найпопулярніших засобів масової комунікації суспільства завдяки ефективному інструментарію для задоволення інформаційних і комунікаційних потреб користувачів, яких називають акторами. Однак, в світлі останніх подій, СІС використовуються провідними державами світу як дієвий інструмент проведення інформаційних операцій. Тому розроблення дієвих підходів до виявлення загроз у контенті СІС є актуальним науково-прикладним завданням на шляху забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави. У роботі запропоновано концептуальний базис дослідження інформаційного впливу на акторів у змісті текстового контенту СІС. Встановлено, що основу концептуальної моделі складають типи, етапи та компоненти інформаційного впливу на акторів віртуальних спільнот. На основі запропонованої концептуальної моделі розроблено системну модель виявлення загроз інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту СІС. Визначено її основні компоненти та вказано особливості їх взаємодії між собою. Розроблена системна модель використана при розробленні підходу до виявлення загроз у змісті текстового контенту СІС на базі комплексування семантичного і латентно-семантичний аналізу. Запропонований підхід відрізняється від відомих використанням зважених компонентів семантичного ядра пошукового запиту для підвищення ступеня релевантності відібраного текстового контенту. Ранжування відібраних текстових публікацій за їх відповідністю пошуковому запиту дозволяє підвищити ефективність виявлення загроз інформаційній безпеці держави на базі онтологій. Завдяки аналізу відібраного текстового контенту на базі онтологій з використанням сигнатурного методу і методу аномалій досягається виявлення відомих семантичних шаблонів загроз. Доповнення універсальної множини шаблонів загроз проводиться із залученням експертів з інформаційної безпеки держави. У такому випадку дослідження текстового контенту із високим показником релевантності за умови відсутності в ньому відомих загроз забезпечує додавання до бази знань нових невідомих семантичних шаблонів. Таким чином, запропонований підхід до виявлення загроз у текстовому контенті віртуальних спільнот дозволяє підвищити ефективність функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС.


Ключові слова


соціальні інтернет-сервіси; текстовий контент; інформаційний вплив; актор; інформаційна безпека держави; загрози

Посилання


Грищук Р. В., Даник Ю. Г. Основи кібернетичної безпеки: монографія / під ред. проф. Ю.Г. Даника; Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 636 с.

Грищук Р. В., Канкін І.О., Охрімчук В. В. Технологічні аспекти інформаційного протиборства на сучасному етапі / Захист інформації. – 2015. – Т. 17. – № 1. – С. 80–86, DOI: 10.18372/2410-7840.17.8347.

Онищенко О. С., Горовий В.М., Попик В.І. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства: [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 260 с.

Молодецька-Гринчук К. В. Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками / Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – № 2(41). – С. 117–126, DOI: 10.15588/1607-3274-2017-2-13.

Barabash O., Shevchenko G., Dakhno N., Neshcheret O., Musienko A. Information Technology of Targeting: Optimization of Decision Making Process in a Competitive Environment / International Journal of Intelligent Systems and Applications. – 2017. – Vol. 9, № 12. – PP. 1–9, DOI: 10.5815/ijisa.2017.12.01.

Mukhin V., Loutskii H., Barabash O., Kornaga Ya., Steshyn V. Models for Analysisand Prognosticationof the Indicatorsof the Distributed Computer Systems Characteristics / International Review on Computers and Software (IRECOS). – 2015. – Vol. 10, № 2. – pp. 1216–1224.

Mashkov V. A., Barabash O.V. Self-Testing of Multimodule Systems Based on Optimal Check-Connection Structures / Engineering Simulation. – 1996. – Vol. 13. – pp. 479–492.

Чернишук С. В. Методика виявлення кібернетичних загроз у природномовних текстах / Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. – 2013. – Вип. 8. – С. 112–121.

Manning Chr., Raghavan P., Schütze H. Introduction to Information Retrieval / Cambridge University Press, 2008. – 544 p.

Wardle C., Derakhshan H. Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policy making / Access mode: www.coe.int.

Нестругина Е. С., Ларина Е. Ю., Чичикало Н. И. Концепция эволюции синтеза мультиагентной информационно-измерительной системы процесса реабилитации человека после травматизма / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 2/10(62). – С. 49–55.

Молодецька К. В. Узагальнена класифікація загроз інформаційній безпеці держави в соціальних інтернет-сервісах / Защита информации: сб. науч. трудов НАУ. – 2016. – Вып. 23. – С. 75–87.

Стенин А. А., Тимошин Ю.А., Мелкумян Е.Ю., Курбанов В.В. Латентно-семантический метод извлечения информации из интернет ресурсов / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 4/9(64). – С. 19–22.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ