Інтелектуальна система оцінювання деструктивного характеру текстового контенту соціальних мереж на основі нечіткої логіки

Р. В. Грищук, А. П. Мусієнко, В. С. Савчук, О. М. Грищук

Анотація


У статті розглядається актуальна проблема протидії та своєчасного виявлення деструктивної інформації, що набула значного поширення у мережі Інтернет, що у зв’язку зі значним розширенням комунікаційних можливостей Інтернет становить загрозу суспільству загалом. У даній роботі розглядається проблема побудови інтелектуальної системи оцінювання деструктивного впливу текстового контенту соціальних мереж в умовах невизначеності на основі застосування продукційних правил нечіткої логіки. Описано підхід до побудови інтелектуальної системи на основі нейронної мережі та функцій системи нечіткого прийняття рішень з урахуванням оцінок лінгвістичного аналізу тексту у якості вхідних даних системи. Серед методів лінгвістичного аналізу тексту виділено два основних, що використовуються при оцінюванні текстового контенту соціальних мереж, як: визначення емоційного забарвлення тексту та класифікація тексту. Виділено основні терми лінгвістичних змінних з визначеними діапазонами значень що потрібно враховувати для оцінювання деструктивного впливу текстового контенту соціальних мереж. Виділено основні кроки побудови інтелектуальної системи на основі поєднання нейронної мережі та апарату нечіткої логіки, що в результаті являє собою гібридну мережу. Описано структуру гібридної мережі. Приведено спосіб навчання нейронної мережі на основі правил нечіткої логіки. Специфіковано етапи перетворення нечітких даних в процесі логічного виведення рішень та продемонстровано їх реалізацію у середовищі моделювання Matlab. Наведено приклад перевірки адекватності запропонованої гібридної мережі.

Ключові слова


інтелектуальна система; текстовий контент; соціальна мережа; нечітка логіка; нейронна мережа

Посилання


Хатян О.А. Технологічні засади побудови моделі аналізу потоків інформаційних повідомлень. / О.А. Хатян // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2009. – № 2(5). – С.43–49.

Зак Ю.А. // Принятие решений в условиях нечетких и размытых данных, М.: Книжный дом "Либроком", 2012. — 350 с.

Сокол Є.І. Застосування апарата нечіткої логіки в модулі прийняття рішень комплексу діагностики для сімейного лікаря / Є. І. Сокол, М. В. Почебут, О. О. Сітнікова // Вісник “ХПІ». –2014.– №36(1079).– С.131-138.

КорченкоА. Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах [Текст] : Теория и практические решения / А. Г. Корченко. — К. : МК-Пресс, 2006. — 320 с.

Интеллектуальный анализ проявлений вербальной агрессивности в текстах сетевых сообществ/ Д.А. Девяткин, Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова, А.В. Швец// Искусственный интеллект и принятие решений .–2014.–№2.–С.29-35.

Апресян В.Ю. Имплицитная агрессия в языке //Dialogue: електронне видання URL: http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Apresian.htm (дата звернення 13.12.2017)

Фаткуллина Ф.Г. О деструктивной лексике русского языка // Языковая семантика и образ мира: Тезисы международной научной конференции, Казань.– 1997.– Кн. 1. –С. 64-66.

Пазельская А.Г., Соловьев А.Н. Метод определения эмоций в текстах на русском языке/А.Г. Пазельская, А.Н. Соловьев // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Сб. научных статей. Вып. 10 (17). М.: Изд-во РГГУ, 2011. С. 510-522.

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая - 3 июня 2012 г.). Вып. 11 (18). М.: Изд-во РГГУ, 2012.

Ландэ Д.В. Основы интеграции информационных потоков: Монография. – К.: Инжиниринг, 2006. – 240 с.

Лагодний О. В. Статистичний аналіз активності тематичного контенту в мережі Інтернет для прогнозування розвитку інформаційних загроз [Електронний ресурс] / О. В. Лагодний, О. О. Писарчук, Ю. І. Міхєєв // Traektoriâ Nauki = Path of Science. – 2017. – Vol. 3, No. 8. – P. 3011–3019 – Режим доступу до журн. : http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/376. – ISSN 2413-9009, doi: 10.22178/pos.25-2.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ