Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та дифузними поверхнями

В. П. Бабак, С. І. Ковтун, В. В. Хайдуров, Л. М. Щербак

Анотація


В роботі наведено результати математичного та комп’ютерного моделювання процесу переносу енергії випроміненням в замкненій системі, що складається з дифузно та дзеркально відбиваючих поверхонь. Отримано розподіл локальних значень поверхневої густини теплового потоку по поверхні, що дозволило оцінити рівномірність розподілу поля теплового потоку. Також визначено роздільний кутовий коефіцієнт випромінювання для даної системи в залежності  від геометричних розмірів випромінювача. Із застосуванням програмного пакету моделювання оцінено долю кожного з видів теплопередавання в сумарний тепловий потік. За результатами чисельного розрахунку загального нормального потоку тепла встановлено визначальну роль радіаційної складової теплообміну в процесі теплопередавання в розглянутій замкненій системі.


Ключові слова


густина потоку теплового випромінювання; теплопередавання; комп’ютерне моделювання; обернені задачі теплопровідності

Посилання


Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії: Монографія /В.П. Бабак, В.С. Берегун, З.А. Бурова та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака / - К.: ІТТФ НАН України, 2016. – 298 с.

gSKIN® Application Note: Building Physics. Access mode: http://shop.greenteg.com/wp-content/uploads/gSKIN_Application-note_Building-physics_v2.7.pdf

Ковтун С.И. Повышение точности измерения поверхностной плотности теплового потока при контроле теплопотерь // Пром. теплотехника – 2016. - Т. 38, № 1 - С. 76-82.

James T. Nakos. Description of Heat Flux Measurement Methods Used in Hydrocarbon and Propellant Fuel Fires at Sandia. REPORT of Sandia National Laboratories Albuquerque, New Mexico, USA, Dec 2010. – 62 p. Access mode: http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2010/107062.pdf

Murthy A. V., Tsai B. K., and Saunders R. D. Radiative Calibration of Heat-Flux Sensors at NIST: Facilities and Techniques // Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. – 2000.–Vol.105, № 2 – P. 293-305.

Aurélien Jean, Adams Craig, Frédéric Miranville, Mario Medina. Experimental Method Calibration (MECr): A new relative method for heat flux sensor calibration. The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy System, ECOS 2011, Jul 2011, Novi Sad, Serbia. Access mode: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01091835/file/ECOS2011-JEAN-Relative_Calibration_Theorie_V5.pdf

NIST measurement services: Heat-Flux Sensor Calibration / B. K. Tsai, Ch. E. Gibson, A. V. Murthy, E. A. Early, D. P. Dewitt, R. D. Saunders // National Institute of Standards and Technology. Special Publication 250-65. – May, 2004.– 37 p.

Щербак Л.М. Функція невизначеності і міри в задачах вимірювань // Метрологія та прилади – 2017. - № 5-1 - С. 76-82

Уонг X. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров: Пер. с англ. / Справочник. — М.: Атомиздат, 1979. — 216 с.

Теория тепломассообмена : [Учеб. для машиностроит. специальностей техн. ун-тов и вузов / А. И. Леонтьев, И. А. Кожинов, С. И. Исаев и др.]; Под ред. А. И. Леонтьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 1997. - 683 с.

Хайдуров, В.В. Ефективні методи та алгоритми розв’язку точкових обернених задач теплопровідності // Науковий журнал. «Молодий Вчений» №6 (33). Серія: технічні науки. Херсон, Україна. – 2016. с.209-213.

Хайдуров, В.В., Головня Б.П. Метод знаходження чисельного розв’язку двовимірної оберненої задачі теплопровідності // Науковий журнал. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки. Черкаси, Україна. – 2015. с.49-56.

Хайдуров, В.В., Головня Б.П. Эффективные методы решения нелинейных обратных задач теплопроводности // Науковий журнал. Вісник Черкаського університету. Серія: прикладна математика. Черкаси, Україна. – 2014. с.87-98.

Хайдуров, В.В. Моделирование прикладных обратных задач по восстановлению коэффициента теплопроводности. // Збірник наукових праць «Моделювання та інформаційні технології». Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України, 2017 р., вип.81, с.69-77.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ