Автоматизація процесу розробки спеціального контенту

Ю.І. Міхєєв, А.О. Барабаш

Анотація


У роботі проаналізовано особливості здійснення психологічного впливу за допомогою засобів масової комунікації. Розглянуто принципи та надано рекомендації щодо розробки спеціального контенту на основі новинного аудіовізуального повідомлення, які ґрунтуються на методах практичного визначення впливу повідомлень на підсвідомість стратів та людини, а саме: фонетичного аналізу на основі формування семантичного диференціала в застосуванні до звуків мови; лінгвістичного аналізу позитивного й деструктивного впливу окремих слів на змістовне значення тексту цілком; кольоро-звукового аналізу; нейролінгвістичного програмування для визначення навантаження на основні сенсорні канали сприйняття людини. Аналіз відповідних фонетичних значень слів з використанням семантичного диференціала дозволяє корегувати спрямованість текстів спеціального контенту та оцінювати ступінь підготовленості цільової аудиторії до ефективного сприйняття інформації з прихованим психологічним впливом.

Наведено порядок аналізу цільової аудиторії як одного з головних етапів під час розроблення спеціального контенту. Подано структурну схему алгоритму автоматизації процесу розробки спеціального контенту для визначеної цільової аудиторії, яка передбачає виконання етапів з: визначення та уточнення цільової аудиторії; визначення ефективності цільової аудиторії; визначення причин та наслідків існуючої поведінки цільової аудиторії; визначення вразливостей цільової аудиторії; визначення сприйнятливості цільової аудиторії; визначення доступності цільової аудиторії; розроблення аргументів та рекомендацій; уточнення первинних критеріїв оцінювання цільової аудиторії. Відповідно до поданого алгоритму було розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, кінцевим результатом роботи якого є концепт створення спеціального контенту.


Ключові слова


засоби масової комунікації; спеціальний контент; психологічний вплив; цільова аудиторія; алгоритм

Посилання


Прибутько П. С. Інформаційні впливи: роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах / П. С. Прибутько, І. Б. Лук’янець. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 252 с.

Богуш В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – К. : МК-Прес, 2005. – 432 с.

Почепцов Г. Г. Информационные войны / Г. Г. Почепцов. – М. : “Рефл-Бук”, 2000. – 576 с.

Безлатный Д. В. Психология в рекламе: искусство манипуляции общественным сознанием. Москва: ООО “Ваш полиграфический партнер”, 2011. 236 с.

Поляков В. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Поляков, А. А. Романов. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 502 с. : 16 л. ил. – Серия : Бакалавр. Академический курс.

Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении / П. Уорд. – M. : ГИТР, 2005. – 196 с.

Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео / А. Г. Соколов. – M., 2001. – 207 с.

Грищук Р. В. Основи кібернетичної безпеки : монографія / Р. В. Грищук, Ю. Г. Даник ; під заг. ред. Ю. Г. Даника. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 636 с.

FM 3-05.301 Psychological Operations Process Tactics, Techniques and Procedures [Електронний ресурс] – Режим доступу: URL: https://info.publicintelligence.net/USArmy-PsyOpsTactics.pdf.

Брайант Д. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон.; пер. с англ. – М. : Изд. дом “Вильямс”, 2004. – 432 с.

Чалдині Р. Психологія впливу / Роберт Б. Чалдині; пер. с англ. М. Скоробогатова. – Харків, 2016. – 368 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ