Аналіз та класифікація систем контролю та управління доступом на підприємстві

О.К. Юдін, О.М. Весельська

Анотація


Проведено аналіз існуючих систем контролю управління доступом, наведено типи та рівні мережевої взаємодіє між її блоками. Наведено класифікацію систем автоматизованого контролю доступу за різними критеріями. Наведені чотири класи СКУД в залежності від ступеня розмежування та захищеності доступу, яке потребує підприємство. Наведено рекомендації до використання різних типів інтерфейсів. З’ясовано, що системи управління контролю і доступу можуть ефективно використовуватись не тільки в якості контролю доступу для підприємства, а і як засіб для накопичування інформації, важливої для прийняття рішень.


Ключові слова


інформаційна технологія; системи управління та контролю доступом; інформація; дані

Посилання


Юдін О.К. Інформаційна безпека держави. Консум – 2005г. –576 стр.

Гинце А. А. Особенности СКУД систем доступа крупных распределенных объектов. ААМ Системз, 2005.

Юдін О., Весельська О. Критеріальний аналіз сучасних операційних систем у задачах захисту інформаційних ресурсів //Наукоємні технології. – 2012. – Т. 14. – №. 2. – С. 74-79.

Волхонский В. В. Системы контроля и управления доступом //Волхонский ВВ–СПб: Университет ИТМО. – 2015.

Юдін О. К., Бучик С. С. Класифікація загроз державним інформаційним ресурсам інженерно-технічного спрямування. Методологія побудови класифікатора //Наукоємні технології. – 2015. – Т. 25. – №. 1. – С. 188-195.

Ворона В. А., Тихонов В. А. Системы контроля и управления доступом //М.: Горячая линия–Телеком. – 2010. – Т. 272.

Даутов А. Л., Пуряев А. С. Внедрение и развитие систем контроля и управления доступом на предприятии //Инновационная наука. – 2016. – №. 5-1 (17).

Системы контроля и управления доступом. URL: http://infoteclab.ru/skud.html (дата обращения: 11.03.2018).

Вісник України У. П. Про доктрину інформаційної безпеки України //№. – 2009. – Т. 514. – С. 1783.

Шаньгин В. Информационная безопасность. – Litres, 2017. –702 стр.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ