Дослідження впливу розрідження на процес нагріву багатокамерної печі випалювання димовими газами

О.А. Жученко, А.П. Коротинський

Анотація


Зміна параметрів технологічного режиму процесу випалювання вуглецевих виробів дозволяє досягнути якісний тепловий режим, що в повній мірі визначає якісні показники продукції. Дослідження зв’язку температурного поля печі в залежності від технологічних параметрів, та їх раціональне використання дозволяє досягти меншого виходу бракованої продукції. Тому є важливим моделювання цих процесів з врахуванням максимальної кількості факторів впливу, яке дозволить мінімізувати час та вартість виробництва готової продукції.

Проведено дослідження впливу розрідження на температурні поля камери печі випалювання та процес нагріву димовими газами в цілому. Виявлено закономірності зміни середнього значення перепаду температур по заготовкам при різних режимах роботи. Основну увагу дослідження було приділено питанням однорідності температурного поля заготовок, що суттєво впливає на їх якість.


Ключові слова


димові гази; багатокамерна піч; розрідження; температурні поля; вуглецеві вироби

Посилання


Малахов С. А. Совершенствование технологии обжига углеграфитовой продукции в многокамрных печах обжига закрытого Владикавказ 2004

Сухоруков И. Ф. Температурный график обжига заготовок в многокамерных печах / И. Ф. Сухоруков // Цветная металлургия. — 1963. — № 22.

Исследование обжига углеграфитовых заготовок / Молокова Т. Л., Харлампович Г. Д., Сухоруков И. Ф. // Химия твердого топлива. — 1977. — №6. — С. 114—120.

Чалых Е.Ф., Пащенкова Л.Ф. Печи электродных заводов Учебное пособие. - Москва: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1983. - 76 с.

Совершенствование регламентов обжига с учетом динамики газовыделения обжигаемых заготовок / А. Я. Карвацкий, С. В. Лелека, И. В. Пулинец [и др.] // Восточно- Европейский журнал передовых технологий. — 2011. — № 6/5 (54). — С. 42—45.

Power saving at production of electrode products / Ye. N. Panov, S. V. Kutuzov, A. Ya. Karvatsky, I. L. Shilovich, G. N. Vasilchenko, T. B. Shilovich, S. V. Leleka, S. V. Danilenko, I. V. Pulinets, T. V. Chirka, T. V. Lazarev // XVII Intern. Conf. «Aluminium of Siberia», V Conference «Metallurgy of Non-Ferrous and Rare Metals», VII Symposium «Gold of Siberia», (Krasnoyarsk, Russia, Sept. 7–9, 2011) : Proceedings of the Intern. Congress, Krasnoyarsk : «Verso», 2011. — P. 412—423.

Математична модель тепло-гідродинамічного стану багатокамерної печі при випалюванні електродних заготовок / А. Я. Карвацький, І. В. Пулінець, І. Л. Шилович // Восточно-Европейский журнал передовых технологий — 2012. — №1 (4) С. 33-37.

Лутков А. И. Тепловые и электрические свойства углеродных материалов / А. И. Лутков. — М. : Металлургия, 1990. — 175 с.

А.с. 1755025 СССР. Способ укрытия теплоизоляционной шихты печи графитации /П. П. Сапко, В. П. Овсянников (CCCР). — Открытия. Изобретения ; опубл. 1992, Бюл. № 30.

Угольные и графитовые электроды для электропечей и электролизеров / (Систематическое собрание патентов, сост. М. Б. Шварцберг). — Л.-М., 1938.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ