Технологія ідентифікації відеокадрів за наявністю ключової інформації

Д.В. Бараннік, О.П. Мусієнко, Д.О. Медведєв, О.В. Супрун

Анотація


В статті створюється технологія відносно адаптивної обробки відеокадру, що ґрунтується на ідентифікації та диференційному кодуванні ключових та базових (фонових) складових відеокадру. Обґрунтовується, що технологія адаптивної обробки з відбором ключових складових дозволить підвищити достовірність відеоінформації. При чому, кодування з властивостями завадостійкості здійснюється тільки для відібраних ключових фрагментів відеокадру. Розкривається, що запропонована обробка є внутрішньокадровою та створює умови щодо підвищення продуктивності функціонування телекомунікаційних систем для необхідної достовірності інформації. Створюється система оцінювання сегментів відеокадру за ступенем структурної насиченості у просторово-спектральній області. Показується, що ідентифікація складових відеокадру представляється дворівневим принципом з врахуванням адаптивної кількості високочастотних компонент в залежності від величини інтегрованого показника за низькочастотними компонентами трансформанти.

Ключові слова


відеокадр; фрагмент; компонента; трансформанта; ідентифікація; структурна насиченість; диференційне кодування

Посилання


Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. СПб.: Питер, 2006. 958 с.

Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.

Алімпієв А.М., Бараннік В.В., Белікова Т.В., Сідченко С.О. Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні // Системи обробки інформації. Харьков: ХНУПС. 2017. № 4(150). – С. 113–121. (ukr)

Yudin O., Frolov O., Ziubina R. Quantitative quality indicators of the invariant spatial method of compressing video data //Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), 2015 Second International Scientific-Practical Conference. – IEEE, 2015. – P. 227 229, doi: 10.1109 /INFOCOMMST.2015.7357320. (eng)

Miano J. Compressed image file formats: JPEG, PNG, GIF, XBM / by John Miano. 1999. 264 p.

Yudin O., Boiko Y., Frolov O. Organization of decision support systems for crisis management // Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), 2015 Second International Scientific-Practical Conference. – IEEE, 2015. – P. 115-117, doi: 10.1109/INFOCOMMST.2015.7357287. (eng)

Barannik V.V., Komolov D., Musienko A.P., Tarnopolov R.V. Methodological basis for determining the energy significance of the structural unit of a video frame based on the estimation of low-frequency components of the matrices of the DCT blocks of the luminance component // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings (TCSET), 2016 13th International Conference. – IEEE, 2016. – P. 739 741, doi: 10.1109/TCSET.2016.7452168. (eng)

Barannik V.V., Ryabukha Yu.N., Podlesnyi S.A. Structural slotting with uniform redistribution for enhancing trustworthiness of information streams // Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), 2017. №76. P. 607 615, doi: 10.1615/TelecomRadEng.v76.i7.40. (eng)

Barannik V, Ryabukha Yu., Barannik D, Podlesny S. The Information Integrity Enhance in Telecommunication Systems with the Binomial Coding // Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), 2017 4th International Scientific-Practical Conference. – IEEE, 2017. P. 547–550, doi: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246459. (eng)

Barannik V., Podlesny S., Tarasenko D., Barannik D., Kulitsa O. The video stream encoding method in infocommunication systems // on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018 14th International Conference. – IEEE, 2018. P. 538 541, doi: 10.1109/TCSET.2018.8336259. (eng)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ