Метод ефективної ширини спектру

О. К. Юдін, Р.В. Зюбіна

Анотація


На основі проведеного аналізу сучасних методів ідентифікації диктора, було визначено, що насьогодні немає систем, які б визначали особистість в умовах наявного високого рівня завад в каналі передачі даних, що робить дане дослідження досить актуальним. У роботі розроблено метод ефективної ширини спектру на базі багатоальтернативних правил прийняття рішення за визначеним класом біометричних ознак голосу для підвищення ефективності функціонування розподілених інформаційних систем. Використання розробленого методу дає можливість проводити ідентифікацію диктора навіть у випадку, коли шум перевищує інформаційний сигнал у 1,5 рази.


Ключові слова


біометрія; ідентифікація; прийняття рішення; диктор, інформаційна система

Посилання


Юдін О.К., Зюбіна Р.В. Аналіз сучасних систем та методів розпізнавання аудіосигналів у задачах ідентифікації та верифікації // Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць. – К.:НАУ, 2017. – Вип. 3(59). – С.75-79.

Юдін О.К., Зюбіна Р.В. Визначення мінімально достатньої кількості інформації для різного класу біомертичних параметрів об’єктів ідентифікації та/або аутентифікації // Вісник Інженерної академії України. – 2017. – Вип. 3. – С.129-132.

Юдін О. К., Зюбіна Р. В. Класифікація методів ідентифікації частоти основного тону //Наукоємні технології. – 2017. – Т. 33. – №. 1. – С. 13-21.

Юдін О. К., Зюбіна Р. В. Оцінка ефективності методів ефективної ширини спектру та найбільшої інформаційної ваги основного тону в задачах ідентифікації та автентифікації аудіо сигналів //Наукоємні технології. – 2017. – Т. 35. – №. 3. – С. 209-214.

Дворкович В. П., Дворкович А. В. Оконные функции для гармонического анализа сигналов // М.: Техносфера, 2014. – 112 с.

Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов. − М.: Радио и связь, 1979. − 416 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ