Класифікація і властивості структур урбанізованих ландшафтів

О.О. Железняк

Анотація


На основі даних інфрачервоної космічної зйомки здійснена класифікація та проведено геопросторовий аналіз ландшафтних структур великих міст України – Києва, Дніпра, Одеси, Харкова. Встановлено особливості кожного з міст та визначено співвідношення площ територій, які займає кожна ландшафтна структура – житлові райони, споруди транспортних систем міста, промислово-заводські утворення, водні ландшафтні структури і рекреаційні міські зони. Зазначені ландшафтні структури мають свої фізико-хімічні властивості (випромінювальна здатність, альбедо, шороховатість поверхні, рельєф, хімічний склад). У зв’язку з цим вони по-різному взаємодіють із сонячним випромінюванням і мають власний тепловий спектр електромагнітних хвиль. Встановлено, що в урбанізованих ландшафтах виникають теплові аномалії, що мають природнє та антропогенне походження. Міська забудова породжує зміну альбедо і випромінювальної здатності території, що спричиняє процес утворення теплових островів. Також встановлено, що величина градієнту (перепаду) температур між територією зазначених міст і приміськими зонами істотно залежить від співвідношення площі рекреаційних зон та площ промислово-заводських утворень і житлових районів. Для Харкова це 12-17 градусів, для Одеси – 10-12 градусів, Дніпра – 14-16 градусів, Києва – 8-10 градусів. Зазначені амплітуди градієнтів мають просторові та часові властивості (добові та сезонні цикли).


Ключові слова


космічна інфрачервона зйомка; урбанізовані ландшафти; ландшафтні структури; градієнти температур

Посилання


Andrew M. Coutts, Richard J. Harris, Thu Phan, Stephen J. Livesley, Nicholas S.G. Williams, Nigel J. Tapper. Thermal infrared remote sensing of urban heat: Hotspots, vegetation, and an assessment of techniques for use in urban planning // Remote Sensing of Environment, 2016 – Vol.186 – P.637-651 https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.09.007

Edward A. Cook. Urban landscape networks: an ecological planning framework // Landscape research, 1991. – Vol.16. – No.3 – P.7-15 https://doi.org/10.1080/01426399108706345

en.wikipedia.org [Електронний ресурс]. – Електрон. дані (19 файлів). - https://en.wikipedia.org/wiki/Emissivity

Voogt, J. A., & Oke, T. R.. Thermal remote sensing of urban climates. / Remote Sensing Environment, 86, 2003, P.370−384. doi.org/10.1016/S0034-4257(03)00079-8

География городов: (Геоурбанистика) / Е. Н. Перцик. - М.: Высш. шк., 1991. – 317 с.

Геоэкология: географические основы природопользования / А. Г. Топчиев. – Одесса: Астропринт, 1996. – 391 с.

Городская среда: геоэкологические аспекты: монография / В.С. Хомич и др. - Минск : Беларус. навука, 2013. 301 с.

Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: [Учеб. для геогр. спец. ун-тов] / А. Г. Исаченко. - Москва: Высш. шк., 1991. – 365 с.

Шарков Е.А. Радиотепловое дистанционное зондирование земли: физические основы: в 2 т. / Евгений Шарков. – Т.1. М.: ИКИ РАН, 2014. – 544 с.

Железняк О.О. Застосування інфрачервоної зйомки для дослідження теплових полів міських агломерацій та об’єктів на їх території // Наукоємні технології, 2017 - №4(36) – с. 342-349 https://doi.org/10.18372/2310-5461.36.12234


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ