Визначення категорій екологічних аспектів підприємств цивільної авіації (на прикладі міжнародного аеропорту «Бориспіль»)

С. М. Маджд, Д. Д. Кальницька

Анотація


У статті розглянуто питання негативного впливу на всі компоненти довкілля виробничих процесів державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Визначено, що для підвищення екологічної безпеки необхідно впроваджувати систему управління, що враховує різні механізми та шляхи забруднення середовища в два етапи – проведення екологічного аналізу і визначення екологічних аспектів. Авторами вперше розроблено основні категорії екологічних аспектів, а саме – ресурсні, які формуються під час залучення ресурсів середовища в систему виробництва та виробничі, які утворюються в процесі виробничої діяльності. В ході досліджень було наведено приклади наслідків господарювання та проаналізовано їх масштабність впливу. Доведено, що визначення екологічних аспектів на авіаційних підприємствах постає основою для покращення стану екологізації управління навколишнім природнім середовищем.

Ключові слова


аеропорт; екологічний аспект; екологізація управління

Посилання


Dimitriou D., Voskaki A., Sartzetaki M. Airports Environmental Management: Results from the Evaluation of European Airports Environmental Plans. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, 2014, doi: 10.4018/IJISSCM.2014010101 (eng).

Офіційні екологічні дані «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kbp.aero/ekologiya/

Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року: постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. №126 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/126-2016-%D0%BF

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів (щомісячна інформація) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2017/tr/pp/pp_u/pp1217_u.htm

Франчук Г. М. Екологічна оцінка впливу авіаційних транспортних процесів на якість компонентів довкілля / Г. М. Франчук, А. М. Антонов, С. М. Маджд, Я. В. Загоруй // Вісн. НАУ. – 2006. – № 1. – С. 184–190.

Franchuk G. M. Analysis of pollution of ground waters in the airport zone / G. M. Franchuk, A. M. Antonov, S. M. Madjd, Ya. V. Zagoruy // PROCEEDINGS of the National Aviation University. – К.: Вісн. НАУ. – 2005. – № 2. – С. 107–111.

Radomska M., Chernyak L., Samsoniuk O. The Improvement of Energy-Saving Performance at Ukrainian Airports. Advances in Sustainable Aviation.2017, doi: 10.1007/978-3-319-67134-5_13 (eng).

Франчук Г. М. Моніторинг стану атмосферного повітря зони аеропорту на підставі результатів досліджень атмосферних опадів / Г. М. Франчук, А. М. Антонов, С. М. Маджд, Н. В. Рахімбердіна // Вісн. НАУ. – 2005. – № 3.– С. 164–167.

Маджд С. М. Дослідження екологічного стану зони аеропорту в результаті забрудненості нафтопродуктами ґрунту та водних об'єктів / С. М. Маджд, Г. М. Франчук // Вісн. НАУ. – 2005. – № 4. – С. 141–143.

Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів: постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.1998 р. №1360 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ