Просторово-часовий аналіз ”островів тепла” мегаполіса за супутниковими знімками Landsat

В. І. Зацерковний, Н.В. Оберемок, П.О. Березіна

Анотація


Розкритий феномен міських ”островів тепла”, причини їх появи і метод дослідження за матеріалами дистанційного зондування (МДЗ). Міські ”острови тепла” визначаються підвищеною температурною аномалією між забудованою територією міста та її околицями (передмістям).  Проаналізовані супутникові знімки Landsat 5 ETM+ та Landsat 8 за період з 1985 до 2016 р. для м. Києва та прилеглих приміських територій. МДЗ попередньо оброблені та дешифровані для отримання растрів температури земної поверхні, індексу NDVI. За допомогою порівняння з середніми температурами приміських зон, виділена інтенсивність міських ”островів тепла”. Оцінивши динаміку розвитку даних температурних аномалій у часі та просторі, були розглянуті причини їхнього виникнення, такі як забудова території, зменшення площ зелених насаджень, збільшення викидів транспорту та виробничих об’єктів тощо

Ключові слова


міський острів тепла; Landsat; температура земної поверхні; просторово-часовий аналіз

Посилання


Хромов С.П., Петросянц М.А., Метеорология и климатология. Изд-во Моск. Ун-та, 2006. – 582 с.

Город, архитектура, человек и климат / Мягков М. С., Губернский Ю.Д., Конова Л. И., Лицкевич В. К.: Под ред. к.т.н. М. С. Мягкова. – М.: «Архитектура-С», 2007.

Liu L., Zhang Y. Urban heat island analysis using the Landsat TM data and ASTER data: A case study in Hong Kong // Remote Sensing. – 2011. – Vol. 3(7). – P. 1535-1552.

Shen, H., Huang, L., Zhang, L., Penghai, W., and Zeng, C. Long-term and fine-scale satellite monitoring of the urban heat island effect by the fusion of multi-temporal and multi-sensor remote sensed data: A 26-year case study of the city of Wuhan in China // Remote Sensing of Environment. – 2016. – Vol. 172. – P. 109-125.

Головне управління статистики м. Києва – Чисельність населення (щомісячна інформація) [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у м. Києві. – Режим доступу: http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1

Rao P. K. Remote sensing of urban heat islands from an environmental satellite // Bulletin of the American Meteorological Society. – 1972. – Vol. 53. – P. 647-648.

Tsou J., Zhuang J., Li Y., Zhang Y. Urban Heat Island Assessment Using the Landsat 8 Data: A Case Study in Shenzhen and Hong Kong // Urban Sci. – 2017. – Vol. 1(10).

Lo C. P., Quattrochi A. D., Luvall J. C. Application of high-resolution thermal infrared remote sensing and GIS to assess the urban heat // Remote Sensing of Environment. – 1997. – Vol 18. – P. 287-304.

Voogt J. A., Oke T. R. Thermal remote sensing of urban climate // Remote sensing of Environment. – 2003. – Vol. 86(3). – P. 370-384.

Arnfield A. J. Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island // International Journal of Climatology. – 2003. – Vol. 23(1). – P. 1–26.

Du L., Zhou T., Li M. S., Gong D. Y. Urban heat island effects derived from dense Landsat thermal observations in Nanjing, China // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2011. – Vol. 17.

Filipovish V., Mychak A., Krylova A. Use of satellite data in monitoring ecological condition of urban landscape // 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Conference Proceedings. – 2014. – Vol. III. – P. 1061-1068.

Landsat 8 (L8) data users handbook [Електронний ресурс] / U.S. Geological Survey. – 2016. – Version 2.0. – Режим доступу: https://landsat.usgs.gov/sites/default/files/documents/Landsat8 DataUsersHandbook.pdf

Rao P. K. Remote sensing of urban heat islands from an environmental satellite // Bulletin of the American Meteorological Society. – 1972. – Vol. 53. – P. 647-648.

Интеркалибрация методов восстановления термодинамической температуры поверхности урбанизированной территории по материалам тепловой космической съёмки / С. А. Станкевич, В. Е. Филиппович, Н. С. Лубский, А. Б. Крылова, С. Г. Крицук, О. В. Бровкина, В. И. Горный, А. А. Тронин // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2015. – № 7. – С. 12-21.

Лялько В. І., Крилова Г. Б., Філіпович В. Є. Вивчення розподілу поверхневих температур в історичній частині м. Києва // Світ ГЕОТЕХНІКИ. – 2016. - № 2. – С. 27-29.

Крылова А. Б. Мониторинг формирования и развития «теплового острова» города Киев // Українській журнал дистанційного зондування Землі. – 2014. - № 2. – С. 35-37.

Artis D. A., Carnahan W. H. Survey of emissivity variability in thermography of urban areas // Remote Sensing of Environment. – 1982. – Vol. 12. – P. 313–329.

What are the band designations for the Landsat satellites? [Електронний ресурс] / USGS Landsat Missions. – Режим доступу: https://landsat.usgs.gov/what-are-band-designations-landsat-satellites

Landsat 7 Science Data Users Handbook [Електронний ресурс] / National Aeronautics and Space Administration. – 2016. – Режим доступу: https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2016/08/Landsat7_Handbook.pdf

Sobrino José A., Jiménez-Muñoz Juan C., Sòria Guillem, Romaguera Mireia, Guanter Luis. Land surface emissivity retrieval from different VNIR and TIR sensors // IEEE Transactions on Geoscience an Remote Sensing. – 2008. – Vol. 46(2). – P. 316-327.

Liu L., Zhang Y. Urban heat island analysis using the Landsat TM data and ASTER data: A case study in Hong Kong // Remote Sensing. – 2011. – Vol. 3(7). – P. 1535-1552.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ