Сучасні методи вимірювання параметрів зелених насаджень

Є.О. Бовсуновський, О.В. Рябчевський, К.Ю. Браткова

Анотація


Зелені насадження на території України не мають належним чином оформлені паспорти, що призводить до неможливості обліку, експлуатації та прогнозу їх розвитку. Для створення паспорту зелених насаджень, зокрема дерев, необхідно визначити такі параметри, як площу території,  на якій розміщені досліджувані об'єкти, а також основні параметри  дерев: вид,  вік, висоту, діаметр крони, визначення місцеположення в GPS координатах. Питання необхідності модернізації процесу вимірювання метричних параметрів полягає у зменшенні трудовитрат за рахунок впровадження сучасних  методів та застосування більш технологічного електронного устаткування, що зменшує використання ручної праці та збільшить загальну продуктивність роботи. Розглянуто сучасні методи вимірювання параметрів зелених насаджень. Проведено аналіз використання програмних продуктів для пристроїв на базі Android: ON Distance, Smart Tools, «Высотомер», Smart Measure, ON 2D Measure, для визначення діаметру, висоти та відстані до дерев. За значенням найменшої середньої похибки встановлено найбільш точний програмний продукт - ON Distance

Ключові слова


паспортизація зелених насаджень; вимірювання параметрів дерев; Android

Посилання


Білявський Г.О., Тимочко Т.В. Екологічна паспортизація об’єктів антропогенної діяль- ності // Зб. м-лів ІІІ Українського екологічного конгресу. – Київ, 2009 р. – С.8.

Кучерявий В.П. Озеленення населених місць. Підруч. / В.П. Кучерявий. – Вид. 2-ге. – Львів: Світ, 2008. – 456 с.

Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України // Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 N 226.

НАКАЗ 10.04.2006 N 105. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України., 27 липня 2006 р. за N 880/1275


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ