Вибір програмно-апаратних засобів для реалізації операції згортки з підвищеною швидкістю

А.К. Шевченко

Анотація


У цій статті проведено дослідження програмно-апаратних засобів, для використання в 16-бітних обчислень SІMD технології, які можуть бути застосовані для прискорення операції згортки складової растру цифрового зображення з квадратної маскою лінійного двовимірного фільтра. Базовим, показовим прикладом, для операції згортки служить функція cv::fіlter2D(...) бібліотеки OpenCV. Окрім того, виконано критичний аналіз програмно-апаратних засобів для реалізації операцій згортки та для загального підвищення швидкості обробки ЦЗ. Надані висновки та огляд різних апаратних архітектур та умов/засобів, що дозволять пришвидшити обробку медіа даних. Також представлені умови, дотримання яких у перспективі, забезпечить максимальний приріст продуктивності. Також представлені маски фільтра, які були квантезовані в діапазон 8-bіt.


Ключові слова


SІMD; ARM NEON; OpenCV; convolutіon operatіon

Посилання


Приставка, П.О., Шевченко, А. К.: Дослідження реалізації лінійного оператора згортки цифрового зображення при 16-бітних обчисленнях / Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : Зб. наук. праць. – Д.: Вид-во Дніпр. ун–ту., 2016. –Т.20. –С 78–90.

Documentatіon for open-cv. (технічний довідник по функціям бібліотеки open-cv) [Електронний документ]: 2013. — С 1. — Режим доступу: https://docs.opencv.org/trunk/d4/d86/group__imgproc__filter.html#ga27c049795ce870216ddfb366086b5a04 . – Назва з екрану

M.J. Flynn. Very high speed computers / Michael J Flynn. // Proceedings of the IEEE: [Vol: 54, Issue: 12], 1966. — p. 1901 – 1909.

ARM® Cortex®—A53 MPCore Processor: (технічний довідник з архітектури процесорів серії Cortex-A53 фірми ARM) [Електронний документ]: 2013—2014. — С 620. — Режим доступу: http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0500g/DDI0500G_cortex_a53_trm.pdf. – Назва з екрану.

Qualcomm extends hexagon dsp. (технічний довідник з ДСП hexagon v5 фірми Qualcomm) [Електронний документ]: 2013. — С 1. — Режим доступу: pages.cs.wisc.edu/~danav/pubs/qcom/hexagon_microreport2013_v5.pdf. – Назва з екрану

Qualcomm hexagon dsp: An architecture optimized for mobile multimedia and communications. . (презентаційний матеріал щодо можливостей ДСП hexagon фірми Qualcomm) [Електронний документ]: 2013. — С 1. — Режим доступу: https://developer.qualcomm.com/download/hexagon/hexagon-dsp-architecture.pdf. – Назва з екрану

Артур Гриффитс. GCC. Настольная книга пользователей, программистов и системных администраторов / Артур Гриффитс; [пер. з англійської на рос. ООО «ТИД «ДС» 2004]. — К.: ТИД, 2004. — 624 с.

Bruno Cardoso Lopes. Getting Started with LLVM Core Libraries / Bruno Cardoso Lopes, Rafael Auler; -К.: Packt Publishing, 2014. — 314 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ