Застосування технологій ГІС і ДЗЗ в задачах моніторингу лісових ценозів

В.І. Зацерковний, Н.В. Оберемок, К.П. Ягорлицька

Анотація


Розглянуто проблеми лісової галузі. Акцентовано увагу на потерпання території лісів України від масштабного антропогенного тиску. Екологічна оцінка лісових екосистем дозволяє оцінити стан сучасного лісорозведення і відтворення захисних лісових ресурсів, їх охорону та досягнення реалізації протиерозійних заходів. Отримана інформація про лісові екосистеми може бути використана для розробки екологічних програм із питань забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем на локальному рівні.


Ключові слова


матеріали дистанційного зондування (МДЗ); геоінформаційні системи (ГІС) і технології (ГІТ); лісові пожежі; моніторинг

Посилання


Генсірук С.А. Ліси України / АН України. РПС України. МО України. Львів. лісотехн. ін-т; Відп. ред. П.С. Погребняк, В.І. Чопик. – К. : Наук. думка, 1992. – 408 с.

Зацерковний В.І., Тішаєв І.В, Віршило І.В., Демидов В.К. Геоінформаційні системи в науках про Землю.– Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2016 – 510с;

Жуков М.Н. Математична статистика та обробка геологічних даних: підручник.–К:Видавничо – Поліграфічний центр «Київський університет»,2008 – 508с.

Станкевич С. А. Дистанційне оцінювання кількості рослинності в міських агломераціях / С. А. Станкевич, І. О. Пєстова // Матеріали науково-практичної конференції «Наукові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій». — К. : ІНТ НАУ, 2013.

Fox L. Essential Earth imaging for GIS. California, 2015–115 p.

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921

Mоckel T. Hyperspectral and multispectral remote sensing for mapping grassland vegetation: PhD diss. Lund University, 2015. 41 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ