Застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві

Г. М. Юн, Д.В. Мединський

Анотація


У статті проведено аналіз застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві   для захисту  рослин  від  хвороб та  шкідників на основі вивчення зарубіжного досвіду використання  мобільних авіаційних комплексів ,маркетингових досліджень іноземних компаній та вивчення переваг і недоліків БПЛА у порівнянні з пілотними літальними апаратами. Визначено,що застосування безпілотних літальних апаратів є широко розповсюдженим у багатьох країнах світу,а результати досліджень у цьому напрямку не дивлячись на незначний термін впровадження даної технології,представлені чисельними науковими публікаціями.Обсяг світового ринку безпілотних авіаційних комплексів постійно зростає, а Україна, з огляду на високий рівень розвитку галузі авіабудування, може стати  одним з провідних виробників у  комплексі рішень і послуг для зростаючих потреб авіаційного ринку. Виявлено,що – Україна має потенціал до використання  БПЛА у сільському господарстві з огляду на технічні, економічні та людські ресурси. Проведено огляд основних виробників БПЛА ,зокрема , для потреб сільського господарства  іноземних та українських; визначені основні технічні характеристики БПЛА ,що можуть бути використанні для потреб  сільського господарства в Україні, на основі якого представлено SWOT – аналіз розвитку безпілотної сільськогосподарської авіації. Розглядаються  перспективи  та  можливості   розробки стратегії безпілотної сільськогосподарської авіації в Україні .Визначено,що для ефективного розвитку виробництва та застосування безпілотних літальних апаратів,необхідно додаткове фінансування та розробка програм, що направлені на активізацію діяльності у даному напрямку (надання пільг та державної  підтримки виробникам технологій і послуг,розробка програм  щодо донесення інформації про технології та виробників до потенційних споживачів у сфері сільського господарства, організація навчання персоналу для впровадження БПЛА у сільськогосподарчі потреби населення).


Ключові слова


безпілотний літальний апарат;рослина; сільське господарство;технологія; безпілотний авіаційний комплекс

Посилання


Гребенников А.Г. Общие виды и характеристики беспилотных летательных аппаратов: справ.пособие / А.Г. Гребенников, А. К. Мялица, В. В. Парфенюк и др. - Х .: Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т ",2008. 377 с.

Yun,G. , Mazur, M., Pederii, Y. Proceedings of the National Aviation University. 2017. N1( 70): 106-112 ,doi:10.18372/2306 – 1472.70.11430.(eng)

Reg Austin, Unmanned aircraft systems : UAVS design, development and deployment / 2010 John Wiley & Sons Ltd., doi: 10.1002/9780470664797.(eng)

Blaschke,T. Object based image analysis for remote sensing. ISPRS J.P. 65, 2 – 16. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2009.06.004.(eng)

Никифоров А.А. Анализ зарубежных беспилотных летательных аппаратов / А.А. Никифоров, В.А. Мунимаев. – СПб.: Санкт-Петербургская лесотехническая академія, 2010 – 3 с.

Зинченко О.Н. Беспилотный летательный аппарат: применение в целях аэрофотосъемки для картографирования. (часть 1) / О.Н. Зинченко. – М.: Ракурс, 2011. – http://www.racurs.ru/ page= 699/.

Митрахович М.М. Беспилотные авиационные комплексы. Методика сравнительной оценки боевых возможностей / М.М. Митрахович, В.И. Силков, А.В. Самков, Х.В. Бурштынская. – К.: ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2012. – 288 с.

Завалов О.А. Современные винтокрылые беспилотные летательные аппараты / О.А. Завалов, А.Д. Маслов. – М.: Московский авиационный институт (МАИ), 2008. – 196 c.

Павлушенко М. Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития [Текст] / М. Павлушенко, Г. Евстафьев, И. Макаренко // Научные записки ПИР Центра: национальная и глобальная безопасность. – М.: Изд.-во «Права человека», 2005. – 612 с.

Матійчик М.П. Тенденції застосування безпілотних повітряних суден в цивільній авіації / Матійчик М.П., Качало І.А // Матеріали XI міжнародної наук.-техн. конфер. “АВІА 2013”. – 2013. – С. 97.

Растопчин В. В. Беспилотные авиационные системы / В. В. Ростопчин, С. С. Румянцев [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.avia.ru

Учуваткин М. Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в экономике / М. Учуваткин // PwC.: Иннополис 7-10 июня 2016

Харченко В. П. Інноваційний компонент національних економічних стратегій / Харченко В.П. // Стратегія розвитку України. – 2011. – № 1. – С. 8–10.

Дроны могут летать очень низко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: bespilotnik.org

Особенности разработки беспилотных авиационных комплексов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/5003

Информационное агентство "Светич". Сайт о сельском хозяйстве [Електронний ресурс]. - Режим доступу: svetich.info

National Association of State Aviation Officials [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nasao.org

GreenBiz Group [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.greenbiz.com


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ